Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2018

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest in Menaam 2022

Dorpsfeest Menaam 2025
Het dorpsfeest staat gepland voor 26 tm 29 juni

MENAAM februari 2021 - Beste inwoners van Menaam,

In januari hebben we als dorpsfeestcommissie moeten besluiten om het dorpsfeest, welke dit jaar voor jullie en met jullie georganiseerd zou worden, niet door te laten gaan. We vinden het ontzettend jammer dit besluit te hebben moeten nemen, want na het jaar 2020, waarin iedereen wel met covid-19 en alle beperkende maatregelen te maken kreeg, waren we wel toe aan een mooi feest.

De vooruitzichtenzijn op dit moment nog niet goed genoeg en er is nog niets duidelijk wat betreft versoepeling van maatregelen voor juni. Omdat voor het organiseren van het dorpsfeest veel voorbereiding nodig is, zult u begrijpen dat wij momenteel niet anders dan tot dit besluit hebben kunnen komen. We kiezen er daarom voor om het dorpsfeest niet eerder dan in 2022 te laten plaatsvinden. Wij gaan er alles aan doen er dan een fantastisch feest van te maken. Doet u mee?

Incasso contributie
Zoals wij begin 2020 in een eerdere uitgave van Menaam yn ’t ljocht als schreven is er bij de overgang van het bestuur enige vertraging opgelopen bij de incasso van de contributie. In de tussentijd is er nog geen contributie geïncasseerd vanaf 2019. Inmiddels kunnen we hier wel verder mee, en we kunnen u meedelen dat de contributie over 2019 in februari plaats zal vinden. In mei zullen we dan de contributie over 2020 incasseren en uiteindelijk zal in november van dit jaar de contributie van 2021 geïnd worden. Daarmee zijn we dan weer helemaal bij.

Wij vertrouwen op begrip vanaf uw kant, en mocht u vragen en/of opmerkingen hebben; dan kunt u ons altijd benaderen via .
Dorpsfeestcommissie Menaam

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.