JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

vlas achter de Greatebuorren met Jan Smits en Sipke Plat jrBCWM. Medium

MENAAM ca 1950 - Op bijgaande foto genomen vanaf de Orxmasingel jaren 50 van de vorige eeuw zien we Jan Smits (links) en Sipke Plat jr. bezig met het vlas uit de grond te trekken en te bundelen.

Vlas werd o.a. gebruikt in de textiel industrie (linnen) en er werd lijnzaad en olie van gemaakt. Het braken en zwingelen gebeurde in de z.g. braakhokken en was door het stof een ongezond werk. Menaam had ook een vlasbewerkings-fabriek (v/d Beek Warnserbuorren). De straatnamen De Braak, De Swingel en De Rûpelbank herinneren hier nog aan.

Activiteiten Doc.Menaam: 14 september doen we mee met het stratenfestival.

  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat komt onder het oude stadhuis van Franeker, we hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden de eerste keer op don. 3 Oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere vrijdagsmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven