Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed

Een fraaie panoramafoto van Orxmasingel/Rypsterdyk uit circa 1970, met vooraan de speeltuin 't Fintsje. Op die plek staan nu de in basisscholen.

panorama OrxmasingelRypsterdyk bc2wm

Uit de oude doos.

In ons archief kwamen we een winkeltijden verordening van 11 februari 1919 tegen die luide:

Het is verboden een winkel inbegrepen barbierswinkels en kapperssalons voor het publiek geopend te hebben:
1. Op zondag en daarmede gelijkgestelde dagen.
2. Op zaterdag voor des voormiddags (morgens) 5uur en na des avonds 10 uur, wat barbierswinkels en kapperssalons betreft na des avonds 11 uur,
3. Op andere dagen voor des voormiddags 5 uur en na des avonds 8 uur wat barbierswinkels en kapperssalons betreft op vrijdag na des avonds 9 uur.

Wat opvalt zijn de nog langere openingstijden van barbierswinkels en kapperssalons, dit kwam om de mannen en soms ook vrouwen de gelegenheid te geven om na een lange werkdag zich te laten knippen of scheren, Tevens werd dan het dorpsnieuws besproken!!

Openstelling Documentatie Menaam Skilpaad 1(Biljartzaal).

Vanaf 7 oktober zijn wij iedere eerste donderdag van de maand geopend. Kijk voor de data bij de agenda.
Archief Documentatie [MENU Documentatie]

[dit artikel delen op]

melkkar van Veltman op de Dyksterbuorren wmMENAAM ca 1950 - Op deze foto (uit de privé collectie van Yde Faas) die genomen is op de Dyksterbuorren omstreeks 1950 zien we Broer Veltman uit Dronryp met de melkkar.

Zijn vader Hendrik ook uit Dronryp, is begonnen met de melkwijk in Menaam. Later nam Jan een andere zoon van Hendrik de wijk over. De klanten kwamen met de pan bij de kar om de melk, karnemelk of sûpengroatten' brij (gortepap) op te halen. Bij strenge vorst werden de bussen extra ingepakt om alles vorstvrij te houden. Het paard voor de kar wist precies waar de klanten woonden. Daar stopte hij!!

 

Openstelling Documentatie Menaam (Skilpaad 1).

Documentatie Menaam is iedere 1e donderdag van de maand geopend van 19.30 tot 20.30 uur. Men kan dan ook foto's ect. bij ons inleveren.


 

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Hierbij een foto van terponderzoek achter de Koaipleats aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam in 2012. o.l.v. Johan Nicolay van de RUG. In Noordwest- Fryslân liggen veel terpen, kenmerkend voor dit gebied zijn ook de kwelderwallen verhogingen in het landschap ontstaan door wind en golfwerking in de tijd dat er nog geen dijken waren.

 terp opgraving strjitwei 11 menaam kooipleats 13 10 12 026 MediumWM

Ook Menaam is ontstaan op zo'n kwelderwal die loopt van Baaium – Dronryp -Menaam - Bitgum en is één van de oudsten. Er ontstond bewoning ca.400 jaar voor chr.

Vele inwoners van ons dorp lopen vaak een ommetje via de Sânwei (zandweg) die zijn naam heeft te danken aan een wat lichtere grondsoort. Ook de Sânwei ligt op zo'n kwelderwal. Als u daar loopt merkt u dat de weg ietsje hoger ligt en de landerijen wat aflopen. Hier zie je dus de geschiedenis van het landschap. Aan de Sânwei ligt ook de Hege Wier uit de 11e of 12e eeuw, een opgeworpen hoogte van ca. 10 meter (zie ook het infopaneel ter plaatse).

Soms hoor je de opmerking wat hebben we met de geschiedenis te maken we leven nu, maar om het heden te begrijpen is het belangrijk om iets van de geschiedenis te weten.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

[dit artikel delen op]

MENAAM september 2021 - Onlangs kregen wij de vraag of wij wisten of er ook mensen in Menaam bekent zijn met de naam “ Metz “. Het gaat om Laurentius Metz , zoon van Sibrandus Metz en Aaltje Pieters Bakker beide uit Menaldum.

Laurentius Metz geboren rond 1705 trouwt op 11 juli 1734 met Aaltje Hebbes.

Mochten er mensen zijn die enige kennis hebben van deze “Metz familie “ of denken te weten wie ons hierbij zou kunnen helpen neem dan even contact op met :
Documentatie Menaam.

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 19 augustus 2021 - Na een lange tijd van het niet kunnen ontvangen van bezoekers, zijn wij de komende maanden elke eerste donderdag van de maand weer geopend voor bezoekers en belangstellenden.

Documentatie Menaam, (Skilpaad 1) Open van 19.30-20.30.
   
  9. september
  7. Oktober
  4. November
  2. December
  6. Januari
  3. Februari
  3. Maart
  7. April
 

 

 

 


 

 

[dit artikel delen op]

Panoramafoto en winkeltijden verordening - Documentatie Menaam

08 nov 2021

Een fraaie panoramafoto van Orxmasingel/Rypsterdyk uit circa 1970, met vooraan de speeltuin 't Fintsje. Op die plek staan nu de in basisscholen. Uit de...

Melkkar Veltman

13 okt 2021

MENAAM ca 1950 - Op deze foto (uit de privé collectie van Yde Faas) die genomen is op de Dyksterbuorren omstreeks 1950 zien we Broer Veltman uit Dronryp met...

Gezocht - Documentatie Menaam

22 sept 2021

MENAAM september 2021 - Onlangs kregen wij de vraag of wij wisten of er ook mensen in Menaam bekent zijn met de naam “ Metz “. Het gaat om Laurentius Metz ,...

Terpafgraving nabij Menaam (Documentatie)

02 sept 2021

DOCUMENTATIE MENAAM - Hierbij een foto van terponderzoek achter de Koaipleats aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam in 2012. o.l.v. Johan Nicolay van de RUG. In...

Documentatie Menaam weer maandelijks open

20 aug 2021

MENAAM 19 augustus 2021 - Na een lange tijd van het niet kunnen ontvangen van bezoekers, zijn wij de komende maanden elke eerste donderdag van de maand weer...

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

11 juli 2021

Documentatie Menaam. MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in...

Kruidenierswinkel annex manufacturen - Documentatie Menaam

22 juni 2021

Menaam mei 2021 – Deze maand is het 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom deze foto uit mei 1945 van de kruidenierswinkel annex manufacturen aan...

Historische Canons - Documentatie Menaam

25 mei 2021

MENAAM 25 mei 2021 - Documentatie Menaam wil u even attenderen op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische...

Reisverslagen Weiko Piebes - Het Bildt

18 apr 2021

MENAAM april 2021 - Weiko Piebes woonachtig in de Zwijndrechts Waard, schrijft reisverhalen en onderzoekt daarbij de geschiedenis en cultuur in die gebieden,...

Greatebuorren 1940 - Documentatie Menaam

07 apr 2021

MENAAM 1940 - Nadat in 1932 de Buorsterfeart was gedempt, werd op die plek veel beplanting aangebracht zoals te zien is op deze foto uit 1940. De bomen die...