Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed

MENAAM 14 januari 2023 – Wij als inwoners van Menaam kennen Orxma State als een seniorenflat die sedert 1971 is gevestigd aan de Orxmasingel.IMG 20230114 WA0006(bc) (Medium)

De straatnamen rondom deze flat wijzen naar de historie van dit gebied. Blomtûn, Jachthûswei, Canstrastrjitte etc. Wel is tegenwoordig de slotgracht van het vroegere Orxma nog steeds onderdeel van Menaam. Rondom het huidige seniorencomplex is deze gracht nog steeds aanwezig.

De historie van Orxma State gaat terug naar 1629 toen Ruurd van Juckema een boerderij kocht. Deze boerderij maakte in 1642 in opdracht van Homme van Camstra plaats voor een prachtig huis met hoven, grachten en singels, het Orxma State. Helaas is de state in 1830 verkocht en in 1831 afgebroken.

Het wapen van de familie Camstra is bij de sloop in bewaard gebleven en bij de bouw van het voormalige Dienstencentrum in 1971 in de voorgevel geplaatst. Ook dit gebouw is in 2019 afgebroken en ook toen heeft Documentatie Menaam gezorgd dat het wapen niet verloren ging en dat er een plaats gezocht moest worden in of nabij het huidige Orxma State.
Met de terugplaatsing heeft het wapen weer een plekje gevonden op het oorspronkelijke landgoed van Orxma State.

Naast het Wapen van de familie Camstra hangt een plaquette met de basis informatie over Orxma State. Omdat de geschiedenis veel meer omvat, is de plaquette voorzien van een QR-Code. Met de huidige digitale communicatie middelen als smartphone en tablet, is de digitale weg naar de historie snel gevonden. De plaquette is geschonken door DeeEnAa, alwaar documentatie Menaam de Dorpscanon van Menaam heeft gepubliceerd. Via de dorpscanon, "de lokale geschiedenis lokaal verteld" kom je heel veel geschiedenis tegen over onder andere Orxma State en vele andere dorpen geschiedenis.
De onthulling van het wapen door de bewonerscommissie Orxma State en Documentatie Menaam.

IMG 20230114 WA0009 (bc) (Medium) IMG 20230114 WA0011(bc) (Medium)
Het wapen met daarbij de plaquette met basisinformatie. De plaquette met daarop de QR-Verwijzing naar de Dorpscanon.

 

Foto's met dank aan Dorpsbelang Menaam.

Link naar de dorpscanon [link]

[dit artikel delen op]

MENAAM januari 2023 - Het wapen van de Camstra familie die vroeger op Orxma State hebben gewoond is teruggeplaatst.

Het is geweldig dat dit wapen na de sloop van Orxma State in 1832 bewaard is gebleven en bij de bouw van het Dienstencentrum in 1971 is teruggeplaatst. Wij van Documentatie Menaam zijn erg blij dat wij de steen veilig hebben gesteld tijdens de Wapen Orxma Statebc Mediumsloop van het Dienstencentrum in 2019.

Samen met de Bewonerscommissie van Orxma State hebben we ervoor gepleit dat de steen weer op zijn plaats terug moest komen, wat dus nu is gelukt. Door sponsering van DeeEnAa ( https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons ) hebben we een informatie bord met een QR code kunnen plaatsen. Deze organisatie maakt zich sinds 2005 sterk voor de positie van erfgoed informatie op het internet en hier hebben ook wij onze “Dorpscanon“ gepubliceerd.

De onthulling van dit wapen zal plaats vinden op zaterdagmorgen 14 januari a.s om 10.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Adres: Camstrastrjitte 10, 9036 MD Menaam
Datum en tijd: 14 januari 2023 om 10:00 uur.


Namens Documentatie Menaam

Anne Baarda
Tjeerdtje en Piet Boerrigter
Tel : 0613660120


Stinzen in Menaam [link]

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM september 2022 - Van Adrie Branhard, een kleindochter van Johan Hupkes (vroeger gemeente secretaris Menaldumadeel), kregen wij een prachtige serie oude foto's van Menaam, waaronder een luchtfoto van de pastorie waar haar overgrootvader Ds.H.W.Hupkes van 1890-1929 gewoond heeft.

 Luchtfoto Pastorie bcwm 800px

Op de foto is ook nog de muziektent te zien  die eind jaren vijftig is afgebroken, Ook is er nog de sigaren- en sigarettenkiosk van Rienk Feenstra op te zien.

Jan Zwalua uit Assen verraste ons met een aantal oude filmpjes uit de jaren '70 waarop verschillende Menamers te zien zijn tijdens hun werkzaamheden op het land. Ook is er op te zien hoe schapenkaas thuis werd gemaakt.

Van de fam.Berg kregen we nog een paar oude foto's (C.J.M.V. gebouw en christelijke school)

Openstelling DocumentatieMenaamSkilpaad 1(Biljartzaal)
Vanaf oktober zijn we weer op de 1ste donderdag van de maand geopend van 19.30-20.30 uur
de eerst volgende keer is dat op 6 oktober.

[dit artikel delen op]

MENAAM 1898 - Brassband Halleluja viert deze maand haar 130 jarig bestaan, zij doen dit met een jubileumconcert op 12 november. We plaatsen hierbij een van de oudste foto's van de vereniging namelijk uit 1898.

Halleluja 1898 Scharneguotum wm Medium

Hij is genomen in Scharnegoutum waar zij optraden t.g.v. de kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. De dirigent was Klaas Bartlema. Er waren in die tijd nog niet veel korpsen op het Friese platteland en ze kregen daarom veel verzoeken om te spelen, zo vertelden de oudleden Joeke J. Baarda (derde van links voorste rij) en Joh. Bakker (kleine trom) op het 75 jarig jubileum. Men ging van Menaldum lopend naar die plaatsen,. Een andere mogelijkheid was er niet. Soms wel twee, drie of vier uur lopen. Als voorwaarde werd bedongen dat men logies met ontbijt kreeg!


 Bron: documentatie Menaam

[dit artikel delen op]

Een fraaie foto van een feest in Menaam ca 1915. Het bijzondere aan deze foto is wel de prachtige kledij die men aan had, van zowel de jeugd als ook de ouderen. Zoveel feesten had men niet in die tijd, dus kwam de “Sneinske Pronk” aan!

Menaldum ca1910 feest op weiland van Auke Gerbens aan de Bitgumerdykbc4wmx

De foto is genomen op een stuk grasland tegenover de ingang naar het huidige kaatsveld achter de Lytsebuorren. Tot 1921 had V.v.V. Menaem nog niet de beschikking over een eigen kaatsveld en was men afhankelijk van de welwillendheid van een landbouwer. In dit geval was dat Auke Gerbens die ook jarenlang voorzitter is geweest van V.v.V.

In 1921 werd het huidige kaatsveld in gebruik genomen. De eerste grote kermis kaatspartij werd in 1923 op het nieuwe terrein gehouden.


 

[dit artikel delen op]

Terugplaatsing Wapen van de Familie Camstra

16 jan 2023

MENAAM 14 januari 2023 – Wij als inwoners van Menaam kennen Orxma State als een seniorenflat die sedert 1971 is gevestigd aan de Orxmasingel. De straatnamen...

Onthulling wapen Orxma State zaterdag 14 januari om 10.00 uur.

10 jan 2023

MENAAM januari 2023 - Het wapen van de Camstra familie die vroeger op Orxma State hebben gewoond is teruggeplaatst. Het is geweldig dat dit wapen na de sloop...

Halleluja in 1898 naar Scharnegoutum (Documentatie Menaam)

13 dec 2022

MENAAM 1898 - Brassband Halleluja viert deze maand haar 130 jarig bestaan, zij doen dit met een jubileumconcert op 12 november. We plaatsen hierbij een van de...

Luchtfoto Pastorie (Documentatie Menaam)

20 sept 2022

DOCUMENTATIE MENAAM september 2022 - Van Adrie Branhard, een kleindochter van Johan Hupkes (vroeger gemeente secretaris Menaldumadeel), kregen wij een...

Feest in Menaam ca 1915. (Documentatie Menaam)

13 sept 2022

Een fraaie foto van een feest in Menaam ca 1915. Het bijzondere aan deze foto is wel de prachtige kledij die men aan had, van zowel de jeugd als ook de...

Dorpswandelingen Menaam op 17 september 2022

21 aug 2022

MENAAM augustus 2022 - In samenwerking met Dorpsbelang Menaam willen wij een 2 tal dorpswandelingen organiseren. Het idee is om u als bewoners nader kennis...

Buurtschap Wanserbuorren.

26 apr 2022

DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als...

Wanserbuorren winter 1963 - Documentatie menaam

05 feb 2022

MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste...

Foto dorpsfeest 1975 - Documentatie Menaam

05 feb 2022

De buurtvereniging Greatebuorren/Skilpaed deed in 1975 mee aan de optocht tijdens het dorpsfeest. Zij beelden de tijd van Ot en Sien uit. Op de foto zien we...

Panoramafoto en winkeltijden verordening - Documentatie Menaam

08 nov 2021

Een fraaie panoramafoto van Orxmasingel/Rypsterdyk uit circa 1970, met vooraan de speeltuin 't Fintsje. Op die plek staan nu de in basisscholen. Uit de...