Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed

DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als Waanserburen vermeld en er stonden 39 woningen. Toen de Mieddyk en het Langpaad vanaf 1910 werden volgebouwd werd het onderdeel van Menaam.

Wanserbuorren in de sneeuw 1963bc Medium

Op de foto uit de jaren 60 van de vorige eeuw, zien we woningen waarvan de meesten inmiddels zijn afgebroken. In het meest rechtse huis woonde de familie Hendrik v/d Veer, een gedeelte staat er nog. Dan het pand waar de familie Jochem de Boer woonde en we zien de achterkant van de huizen waar de familie Bauke de Vries en Brant Bruinsma woonden.Het linkse pand was een blokje huizen van een drietal woningen, hier woonden vrouw Scheffer en kinderen, Paulus Kooistra en Anna Douma.


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste Elfstedentocht ooit gereden die werd gewonnen door Reinier Paping.

Wanserbuorren sneeuwinter 1963 Medium

Er lag die winter zoals u op de foto kan zien een flink pak sneeuw. Het was met name voor de melkrijders moeilijk om de melkbussen bij de boeren op te halen, dat gold ook voor de middenstanders zoals bakkers, slagers, kruideniers etc. om de bestellingen bij de klanten af te leveren.

Het grote gebouw is de in 1946 door van der Beek gebouwde vlasfabriek. In 1957 is er een gedeelte afgebrand. (de warm water roterij voor de vlasverwerking)
De huizen links zijn afgebroken waar de familie Kobus de Vries heeft gewoond.

Van Gosse en Antje Bootsma ontvingen we een zwarte lamp die in de tweede wereldoorlog werd gebruikt voor de verduistering, dank!

[dit artikel delen op]

Een fraaie panoramafoto van Orxmasingel/Rypsterdyk uit circa 1970, met vooraan de speeltuin 't Fintsje. Op die plek staan nu de in basisscholen.

panorama OrxmasingelRypsterdyk bc2wm

Uit de oude doos.

In ons archief kwamen we een winkeltijden verordening van 11 februari 1919 tegen die luide:

Het is verboden een winkel inbegrepen barbierswinkels en kapperssalons voor het publiek geopend te hebben:
1. Op zondag en daarmede gelijkgestelde dagen.
2. Op zaterdag voor des voormiddags (morgens) 5uur en na des avonds 10 uur, wat barbierswinkels en kapperssalons betreft na des avonds 11 uur,
3. Op andere dagen voor des voormiddags 5 uur en na des avonds 8 uur wat barbierswinkels en kapperssalons betreft op vrijdag na des avonds 9 uur.

Wat opvalt zijn de nog langere openingstijden van barbierswinkels en kapperssalons, dit kwam om de mannen en soms ook vrouwen de gelegenheid te geven om na een lange werkdag zich te laten knippen of scheren, Tevens werd dan het dorpsnieuws besproken!!

Openstelling Documentatie Menaam Skilpaad 1(Biljartzaal).

Vanaf 7 oktober zijn wij iedere eerste donderdag van de maand geopend. Kijk voor de data bij de agenda.
Archief Documentatie [MENU Documentatie]

[dit artikel delen op]

De buurtvereniging Greatebuorren/Skilpaed deed in 1975 mee aan de optocht tijdens het dorpsfeest. Zij beelden de tijd van Ot en Sien uit. Op de foto zien we v.l.n.r. Wolter Russchen, Marcus Staal, Anneke de Boer, Willy Baarda-Plat, Jan Feenstra en Hilly de Boer.

dorpsfeest 1975 GreatebuorrenSkilpaad bc MediumWM

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige nummer over het inventariseren van GEVELSTENEN kregen we reacties van Carolien Haverhoek (Fysiotherapie praktijk) over de gevelsteen Greatebuorren 25. Van Jannie Feenstra over Bitgumerdyk 5 en van Jan de Boer over verschillende panden waar de familie de Boer heeft gewoond. Allen hartelijk dank

Mocht uw pand ook een gevelsteen hebben, dan zouden wij dat graag willen weten ,onderaan staat ons mailadres.

Men kan dan ook foto's ect. bij ons inleveren. Verder zijn wij de eerste donderdag van de maand geopend, kijk voor de data bij de agenda.

[dit artikel delen op]

melkkar van Veltman op de Dyksterbuorren wmMENAAM ca 1950 - Op deze foto (uit de privé collectie van Yde Faas) die genomen is op de Dyksterbuorren omstreeks 1950 zien we Broer Veltman uit Dronryp met de melkkar.

Zijn vader Hendrik ook uit Dronryp, is begonnen met de melkwijk in Menaam. Later nam Jan een andere zoon van Hendrik de wijk over. De klanten kwamen met de pan bij de kar om de melk, karnemelk of sûpengroatten' brij (gortepap) op te halen. Bij strenge vorst werden de bussen extra ingepakt om alles vorstvrij te houden. Het paard voor de kar wist precies waar de klanten woonden. Daar stopte hij!!

 

Openstelling Documentatie Menaam (Skilpaad 1).

Documentatie Menaam is iedere 1e donderdag van de maand geopend van 19.30 tot 20.30 uur. Men kan dan ook foto's ect. bij ons inleveren.


 

[dit artikel delen op]

Buurtschap Wanserbuorren.

26 apr 2022

DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als...

Wanserbuorren winter 1963 - Documentatie menaam

05 feb 2022

MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste...

Foto dorpsfeest 1975 - Documentatie Menaam

05 feb 2022

De buurtvereniging Greatebuorren/Skilpaed deed in 1975 mee aan de optocht tijdens het dorpsfeest. Zij beelden de tijd van Ot en Sien uit. Op de foto zien we...

Panoramafoto en winkeltijden verordening - Documentatie Menaam

08 nov 2021

Een fraaie panoramafoto van Orxmasingel/Rypsterdyk uit circa 1970, met vooraan de speeltuin 't Fintsje. Op die plek staan nu de in basisscholen. Uit de...

Melkkar Veltman

13 okt 2021

MENAAM ca 1950 - Op deze foto (uit de privé collectie van Yde Faas) die genomen is op de Dyksterbuorren omstreeks 1950 zien we Broer Veltman uit Dronryp met...

Gezocht - Documentatie Menaam

22 sept 2021

MENAAM september 2021 - Onlangs kregen wij de vraag of wij wisten of er ook mensen in Menaam bekent zijn met de naam “ Metz “. Het gaat om Laurentius Metz ,...

Terpafgraving nabij Menaam (Documentatie)

02 sept 2021

DOCUMENTATIE MENAAM - Hierbij een foto van terponderzoek achter de Koaipleats aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam in 2012. o.l.v. Johan Nicolay van de RUG. In...

Documentatie Menaam weer maandelijks open

20 aug 2021

MENAAM 19 augustus 2021 - Na een lange tijd van het niet kunnen ontvangen van bezoekers, zijn wij de komende maanden elke eerste donderdag van de maand weer...

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

11 juli 2021

Documentatie Menaam. MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in...

Kruidenierswinkel annex manufacturen - Documentatie Menaam

22 juni 2021

Menaam mei 2021 – Deze maand is het 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom deze foto uit mei 1945 van de kruidenierswinkel annex manufacturen aan...