JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Bijgaande foto is genomen op de bovenverdieping van het C.J.M.V. gebouw aan de Mieddyk. Dit gebouw stond op de plaats waar nu de parkeerplaats van de Weme is. Het toneel was tijdelijk ingericht voor de R.K. eredienst. Dit kwam omdat direct na de oorlog er in Menaldum veel evacu├ęs uit het zuiden van ons land waren.

katholieke dienst 800x 

Op de achterzijde van de foto stond het volgende geschreven:

"Een sprekende herinnering aan de dagen waarop wij in Menaldum vertoefden en aldaar ter kerke gingen in het gebouw van de Christ. Jongel. Vereniging het z.g. "Lokaal" gelegen aan de Miedweg te Menaldum. Maart 1945-24 Juni 1945. Misdienaar: Eddy van Straten. Koster: Ko Melkert, beide uit Tiel, foto genomen l juni 1945 Eerste Vrijdag. Afz. W.J. Comel Kapelaan."

Met dank aan dhr. J. Metzlar van het gemeentearchief die deze foto via de fam. D.J. Schools uit Tiel in handen kreeg.

Verder ontvingen wij van dhr. Tjeerd Feenstra uit Groningen een plattegrond van de Wamserbuorren met daarop de huizen met de namen van de bewoners en hun beroep in de jaren 1900-1950. Hieruit bleek dat er op de Wamserbuorren (bijgenaamd "Het Fort") 39 woningen stonden. Van de fam. Hallema ontvingen wij krantenknipsels van de brand in Gralda State.


 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven