Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed

Via Beitske Terpstra-de Boer kregen wij het notulenboek en een paar foto's van de muziekgroep "De ACTIVOZA's"  De naam betekende: AC voor accordeon, VI voor viool, TO voor tokkel (gitaar) en ZA voor zangers. De groep werd opgericht op 21 maart 1957 dirigent werd de dhr.S.Zwager,het was een onder afdeling van de plaatselijke C.J.M.V. De contributie bedroeg 25 cent per week.

Het eerste liedje wat men speelde was "faria",omdat dit niet zo moeilijk was. Ze speelden vaak voor de plaatselijke afdeling van de C.H.J.G. de jongeren groep van de C.H.U. Ook voor de Ouden van Dagen trad men op en bij bruiloften. Wanneer de muziekgroep is opgeheven is ons niet precies bekend waarschijnlijk begin jaren zestig.

Activozas 800x

Op de foto staan op de achterste rij v.l.n.r. Jikkie Terpstra, Anneke Grijpma, Feije Zwager, Willy v.d. Meer, Tine Zwager.
Middelste rij: Beitske de Boer, Willy Plat, Tine Meijer, Jan Douma.
Voorste rij: Douwe Zuidema, Sipke Plat, Gerrit de Boer en Herre Bartlema. Dirigent S.Zwager.


[dit artikel delen op]

Greatebuorren 1940 - Documentatie Menaam

07 apr 2021

MENAAM 1940 - Nadat in 1932 de Buorsterfeart was gedempt, werd op die plek veel beplanting aangebracht zoals te zien is op deze foto uit 1940. De bomen die...

De Aardappelbeurs Menaam

05 apr 2021

MENAAM april 2010 - Dit café aan de Lytsedyk 16 in Menaam is gebouwd circa 1857-1858, eigenaar van de grond was de Hervormde Kerk van Menaldum,de kerk geeft...

Vroegere bebouwing voor IenhoarnState - Documentatie Menaam

04 apr 2021

MENAAM april 2021 - Zoals u wellicht hebt gelezen is het voormalig gemeentekantoor verkocht aan de Kwadrantgroep die er een dementie vriendelijk wonen in...

Rypsterdyk (Dronrijpsterweg) 1950

07 mrt 2021

MENAAM ca 1950 - De Dronrijpsterweg in de jaren 50 van de vorige eeuw. De Rypsterdyk, toen de Dronrijpsterweg in de jaren vijftig van de vorige eeuwmet veel...

Houten Flapbrêge aan de Bitgumerdyk 1916

07 mrt 2021

MENAAM 1916 – Op deze foto uit 1916 zien we de houten “Flapbrêge “ over de dorpsvaart met links de brug over de Buosterfeart die in deze vaart uit kwam/ Het...

Lytsedyk met en dorpsvaart - Documentatie Menaam

04 dec 2020

MENAAM jaren 30 - Fraaie foto van de Lytsedyk met in de dorpsvaart drie skûtsjes en jeugd op de brug van de Buosterfeart. Die liep langs Dyksterbuorren en...

Documentatie Menaam - Flapbrêge aan de Bitgumerdyk

26 nov 2020

MENAAM ca 1925 - Op deze fraaie foto uit ongeveer 1925 zien we de flapbrêge met daarop o.a. de Menamer veldwachter. Links een paar woningen aan de Bitgumerdyk...

Documentatie Menaam - Dames in Friese Klederdracht

18 nov 2020

MENAAM 1937 - Op de foto Menamer dames in Friese klederdracht in verband met het 25 jarig jubileum van burgemeester Cristiaan Pals in 1937. Pals was...

Lytsedyk en Lytsebuorrem jaren '20 en '30

14 okt 2020

DOCUMENTATIE MENAAM - Op deze fraaie foto van de Lytsebuorren die genomen is in de jaren 20-30 van de vorige eeuw zien we nog de bomenrij langs de vaart met...