DOCUMENTATIE MENAAM - Deze keer een bijzondere foto uit ons buurtdorp Slappeterp. De foto is genomen begin 1900, We zien hierop de voorganger van de huidige kerk met kosterswoning. Deze kerk had nog een spits en was gebouwd in 1830.

slappeterp begin 1900 bc11wm Medium

In 1926 werd deze kerk als oud en bouwvallig gebouw weer afgebroken om plaats te maken voor de schitterende kerk met zadeldak die er nu staat. Een kerk gebouwd in de zgn ”Jugendstil”. Gebouwd in de vorm van een Grieks kruis. Als architect wordt genoemd H.H. Kramer uit Leeuwarden met als aannemer L. Breuker die een bedrijf had aan de Mieddyk in Menaam. Het is zeer de moeite waard deze kerk eens van binnen te bekijken!

Schilderij 20230430 131550 bcwm Medium
Het schilderij van de kerk van Slappeterp, de voorganger van de huidige kerk gebouwd in 1830. Het schilderij is gemaakt door J. Staneke en is al jaren in het bezit van de fam. Okkinga.
De foto werd ons gemaild door Betty Okkinga waarvoor dank.


Bron: PKN Ried-Schingen.

[dit artikel delen op]

MENAAM 21 februari 2023 - Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit. Met deze tekst roepen de leden van Documentatie Menaam u op en terug te kijken naar het verleden van ons dorp Menaam.Flyer opendag 18 03 2023

Ook als niet (oud) Menamer is het vaak de moeite waard om te zien en te lezen hoe uw huidige woonomgeving er vroeger uitzag, welke mensen er toen woonde en kennis te nemen van unieke wetenswaardigheden.

Iedereen is van harte welkom en voor de vaste bezoekers, er is altijd wel weer iets nieuws te bewonderen. Een enorm archief krantenknipsels, fotomateriaal, films, allemaal keurig gesorteerd in vele mappen, waardoor de documentalisten van Documentatie Menaam uw vraag snel kunnen beantwoorden en tonen. Jaarlijks komen er vanuit diverse hoeken in de wereld veel mooie zaken richting het documentatiecentrum. Veel over het verleden van ons dorp is ook te vinden op deze website onder de menuoptie "Historie"

OPEN DAG Documentatie Menaam

  • Wanneer : Zaterdag 18 maart 2023
  • Hoe laat : Van 10:00 – 16:00 uur
  • Waar : Biljartzaal Skilpaed 1 te Menaam [GoogleMap]

Documentatie Menaam - Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit


tekst: Menaldumdorp.nl webredactie (hv)

[dit artikel delen op]

MENAAM januari 2023 - Het wapen van de Camstra familie die vroeger op Orxma State hebben gewoond is teruggeplaatst.

Het is geweldig dat dit wapen na de sloop van Orxma State in 1832 bewaard is gebleven en bij de bouw van het Dienstencentrum in 1971 is teruggeplaatst. Wij van Documentatie Menaam zijn erg blij dat wij de steen veilig hebben gesteld tijdens de Wapen Orxma Statebc Mediumsloop van het Dienstencentrum in 2019.

Samen met de Bewonerscommissie van Orxma State hebben we ervoor gepleit dat de steen weer op zijn plaats terug moest komen, wat dus nu is gelukt. Door sponsering van DeeEnAa ( https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons ) hebben we een informatie bord met een QR code kunnen plaatsen. Deze organisatie maakt zich sinds 2005 sterk voor de positie van erfgoed informatie op het internet en hier hebben ook wij onze “Dorpscanon“ gepubliceerd.

De onthulling van dit wapen zal plaats vinden op zaterdagmorgen 14 januari a.s om 10.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Adres: Camstrastrjitte 10, 9036 MD Menaam
Datum en tijd: 14 januari 2023 om 10:00 uur.


Namens Documentatie Menaam

Anne Baarda
Tjeerdtje en Piet Boerrigter
Tel : 0613660120


Stinzen in Menaam [link]

[dit artikel delen op]

MENAAM 14 januari 2023 – Wij als inwoners van Menaam kennen Orxma State als een seniorenflat die sedert 1971 is gevestigd aan de Orxmasingel.IMG 20230114 WA0006(bc) (Medium)

De straatnamen rondom deze flat wijzen naar de historie van dit gebied. Blomtûn, Jachthûswei, Canstrastrjitte etc. Wel is tegenwoordig de slotgracht van het vroegere Orxma nog steeds onderdeel van Menaam. Rondom het huidige seniorencomplex is deze gracht nog steeds aanwezig.

De historie van Orxma State gaat terug naar 1629 toen Ruurd van Juckema een boerderij kocht. Deze boerderij maakte in 1642 in opdracht van Homme van Camstra plaats voor een prachtig huis met hoven, grachten en singels, het Orxma State. Helaas is de state in 1830 verkocht en in 1831 afgebroken.

Het wapen van de familie Camstra is bij de sloop in bewaard gebleven en bij de bouw van het voormalige Dienstencentrum in 1971 in de voorgevel geplaatst. Ook dit gebouw is in 2019 afgebroken en ook toen heeft Documentatie Menaam gezorgd dat het wapen niet verloren ging en dat er een plaats gezocht moest worden in of nabij het huidige Orxma State.
Met de terugplaatsing heeft het wapen weer een plekje gevonden op het oorspronkelijke landgoed van Orxma State.

Naast het Wapen van de familie Camstra hangt een plaquette met de basis informatie over Orxma State. Omdat de geschiedenis veel meer omvat, is de plaquette voorzien van een QR-Code. Met de huidige digitale communicatie middelen als smartphone en tablet, is de digitale weg naar de historie snel gevonden. De plaquette is geschonken door DeeEnAa, alwaar documentatie Menaam de Dorpscanon van Menaam heeft gepubliceerd. Via de dorpscanon, "de lokale geschiedenis lokaal verteld" kom je heel veel geschiedenis tegen over onder andere Orxma State en vele andere dorpen geschiedenis.
De onthulling van het wapen door de bewonerscommissie Orxma State en Documentatie Menaam.

IMG 20230114 WA0009 (bc) (Medium) IMG 20230114 WA0011(bc) (Medium)
Het wapen met daarbij de plaquette met basisinformatie. De plaquette met daarop de QR-Verwijzing naar de Dorpscanon.

 

Foto's met dank aan Dorpsbelang Menaam.

Link naar de dorpscanon [link]

[dit artikel delen op]

MENAAM 1898 - Brassband Halleluja viert deze maand haar 130 jarig bestaan, zij doen dit met een jubileumconcert op 12 november. We plaatsen hierbij een van de oudste foto's van de vereniging namelijk uit 1898.

Halleluja 1898 Scharneguotum wm Medium

Hij is genomen in Scharnegoutum waar zij optraden t.g.v. de kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. De dirigent was Klaas Bartlema. Er waren in die tijd nog niet veel korpsen op het Friese platteland en ze kregen daarom veel verzoeken om te spelen, zo vertelden de oudleden Joeke J. Baarda (derde van links voorste rij) en Joh. Bakker (kleine trom) op het 75 jarig jubileum. Men ging van Menaldum lopend naar die plaatsen,. Een andere mogelijkheid was er niet. Soms wel twee, drie of vier uur lopen. Als voorwaarde werd bedongen dat men logies met ontbijt kreeg!


 Bron: documentatie Menaam

[dit artikel delen op]