Documentatie Menaam.

In het eerste huis woonde wagenmaker Klaas Wassenaar, het tweede was later een postkantoor. Postkantoorhouder was J. Meijer. Van de zoon van Klaas Wassenaar. Van Arjen uit Buitenpost kregen wij een dertigtal foto's van Menaam en van verenigingen, plus vele krantenartikelen.

IMG 0882bczwr SmallDe Slappeterpsterdyk - tegenwoordig Ljochtmisdyk

Fetsje Hylkema bracht een fotoboekje en Anneke de Boer-Zwager, o.a. een schrift met gedichten uit 1928 over Menamers. Allen hartelijk dank hiervoor.

Zoals u hebt kunnen zien wordt een gedeelte van Orxmastate afgebroken. Daarin zat ook een steen met het wapen van de Camstra's. Deze hebben we van de sloop kunnen redden en staat nu bij Piet en Tjeerdje Boerrigter in de garage, totdat er weer een bestemming voor is gevonden.

20180228 1550534x3 Small wapen 20180228 152649 4x3 Small
 Orxma, voormailg dienstencentrum  Het wapen van de Camstra's  Achterzijde Orxmastate

Op vrijdag 23 maart doen we mee aan de "Historische dag Waadhoeke". Alle organisaties die zich in de nieuwe gemeente bezig houden met cultuurhistorie komen die dag bijeen in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Publiek is vanaf 13.30 uur welkom.

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]