Menaam, juni 2018 - Onlangs verscheen de videoclip van zanger Willem Kruijt met wel een heel bekend Menamer liedje. "It Feintsje fan Menaam"  De clip is opgenomen in ons dorp. Het verhaal achter het liedje is al zo'n 75 jaar geleden onstaan, tijdens een huwelijks aangelegeheid in Menaam.

www.willemkruijt.frl

 

201806121600th44 img 20180607 wa0004Op zijn oude fiets door bos en open veld, al zwaaiend naar de meisjes de wijde wereld in. Wie Menaam zegt, krijgt direct te horen, “Oh ja, It Feintsje fan Menaem”.Twee bekende Friese schrijvers, een trouwerij en een Duits volksmelodietje waren destijds de ingrediënten voor het bekende Menamer liedje.

Het was de Friese schrijver en verhalen verzamelaar Ype Poortinga (1910-1985) die in 1940 in Menaam kwam wonen. Hier ontmoete hij zijn toekomstige vrouw Rinske Wiersma. In 1943 trouwde hij met haar. Speciaal voor deze bruiloft had collega dichter en politicus Fedde Schurer (1898 – 1968) een liedje voor zijn collega Ype geschreven. Op de melodie van het Duitse volksliedje “Der Jäger aus Kurpfalz” schreef Fedde de tekst “In feintsje út Menaam, dy jaget troch it griene wâld”. En zo is het Feintsje fan Menaem voor eeuwig met Menaam verbonden. Japke Tichelaar-Berkenpas (1929-2017) was destijds aanwezig op de bruiloft en vertelde hier vaak over. Het liedje werd sindsdien overal bekend. Maar het bleef vooral bij de tekst op een vrolijke melodie.

 

Het was de Menamer Timen Dijkstra die eigenlijk vond dat ieder dorp of stad wel recht heeft op een eigen standbeeld. Groningen heeft zijn paard, Assen zijn Bartje en in Harlingen zit een jongen met zijn vinger in de dijk. En Menaam? Tijd voor actie dacht Timen.

03 2 Timen Dijkstra naast Feintsje MediumIn het dorpsboekje “Menaem yn’t Ljocht” waarvan Timen in die tijd redacteur was, zette hij zijn plan op papier. Met financiële zaken heeft Timen niets en hij wist dat het nodige geld op het kleed moest komen. Er waren in die tijd al zoveel acties in het dorp geweest. Timen en zijn dorpsgenoten hadden al een mooie plaats in gedachten. Bij “De Weme” tussen de rozen of midden in het dorp voor het gebouw van gemeentewerken. “In idee is samar klear” zei Timen, “Mar as der jild komme moat, dan begjinne de problemen”. Dus hoopte hij op steun uit het dorp. En die kwam er. Een commissie ging bezig om het idee uit te werken.

Namens de commissie plaatselijke aangelegenheden was het Jan Bakker die de klus oppakte. Inzamelacties, de financiële thermometer met de actuele stand van zaken en het aanschrijven van diverse fondsen en beeldhouwers. Het bronzen beeld op stenen sokkel zal worden gemaakt door mevrouw Suze C. Boschma-Berkhout (1922 – 1997) uit Leeuwarden. Het complete beeld zou fl 7475,- gaan kosten. De Menamer bevolking wist fl 2486,50 in te zamelen. Met de gemeentelijke bijdrage en diverse fondsen stond de fl-teller op 21 april 1971 op fl 6986,50 Een negatief saldo van fl 463,50 dat alsnog moest worden ingezameld.

Op 26 april schreef de heer Jan Bakker namens de commissie de definitieve bevestiging. Op 15 mei, tijdens de traditionele President J.F. Kennedy wandeltocht, zal het beeld officieel onthuld worden door weduwe W. Schurer – de Vries uit Heerenveen, gevolgd door het wandeldefilé van de Kennedytocht.

Sinds die tijd staat het Menaemer Feintsje aan de Dijksterbuorren in Menaam. Al die tijd is het Feintsje slechts één maal echt op stap geweest. Rond de jaarwisseling 2001/2002 was hij even te fietsen. Gelukkig zou hij snel weer terug zijn. De oudejaarsploeg Bjusterbaarlike Klaaikluten uit Hallum hadden hem tijdelijk geadopteerd, dit tot grote ongerustheid van vele Menamers.

Menaldumdorp.nl (Henri Visser)
met dank aan Timen Dijsktra en Documentatie Menaam.

It feintsje fan Menaam

In feintsje út Menaam, dy jaget troch it griene wâld,
hy wiuwt tsjin elk jongfaam yn hiel de wide wrâld.
No ja, no ja! Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild,
yn bosk en iepen fjild.
Myn ryk-rak fyts fan stâl! Ik ryd him troch de hikkedaam
en set ek fuort fan wâl, ast feintsje fan Menaam.
No ja, no ja! Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild,
yn bosk en iepen fjild.
Men sjocht my thús net wer, sa lang myn wrakke bân it hâld,
Ik swalkje her en der oer hiel de wide wrâld.
No ja, no ja! Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild,
yn bosk en iepen fjild.
Sjoch ik in bliere faam, ik ryd der net mei feart bylâns
as 't feintsje fan Menaam, mar 'k gryp myn goede kâns.
No ja, no ja! Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild,
yn bosk en iepen fjild.
Jou ús in lytse klint, in hoekje bou, in geit dêrta,
Al ha 'k gjin reade sint, hoe skoan sill' wy 't dêr ha.
No ja, no ja! Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild,
yn bosk en iepen fjild.

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.