MENAAM 1937 - Op de foto Menamer dames in Friese klederdracht in verband met het 25 jarig jubileum van burgemeester Cristiaan Pals in 1937. Pals was burgemeester van Menaldumadeel van 1912-1940. Hij woonde op de Rypsterdyk 26. In dit pand zit ook nog een prachtige gevelsteen met drie wapens te weten Hoorn, Leeuwarden en Menaldum.

Friese klederdracht 1937 WM Medium

Namen:bovenste rij: Annie Breuker, Sipkje de Boer, Ymkje Kingma, Aaltje vd Meer, Trijntje Guldemond.
Ondersterij: Jantje Wagenaar, Tine Boomsma, Sie Gerbens, Annie Wassenaar.

De openstelling van de tentoonstelling in de o.b.s. De Cingel kon helaas niet doorgaan, maar de kinderen vonden het prachtig!

Van Jan de Jong kregen we een foto van het politiekorps van Menaldumadeel genomen voor het politiebureau aan de Orxmasingel. Jaap Zondervan verraste ons met een foto van de “Buitensociëteit” te Menaem in 1932. Dank daarvoor!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.