MENAAM jaren 30 - Fraaie foto van de Lytsedyk met in de dorpsvaart drie skûtsjes en jeugd op de brug van de Buosterfeart. Die liep langs Dyksterbuorren en Greatebuorren. Bijzonder zijn ook de elektriciteitspalen. De foto is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

 lytse dyk met jeugdbcwm Medium

Van Japke Fokkema kregen we een bonbon bakje van porselein met een afbeelding van het gemeentehuis plein, uitgegeven door Brood en Banketbakkerij Tj. Tjoelker. Anna Flameling bracht ons documenten van de oprichting van het oorlogsmonument aan de Rijksstraatweg. Hartelijk dank beiden!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.