Deze keer een foto van een Draai. Het is een brug voor voetgangers met een draaibare plank,met leuning die diende om de pramen met landbouwvruchten door te laten. De Draai op de foto lag over de Liemervaart die vanaf de Menaldumervaart achter de huizen van de Earnseker loopt en zo het land in gaat. Op de plek van de Draai ligt nu een dam. Vanaf de Earnseker konden de Menamers vroeger een ommetje maken. Via de Draai de landerijen in, langs de Amerikaanse windmotor (het onderste stuk staat er nog) om bij de boerderij van Herman Wassenaar op de Bitgumerdyk uit te komen.

IMG 1491 bcwm Medium

Ook de jeugd gebruikte hem om naar de bunker die bij Ingelum ligt te gaan. Deze bunker is een overblijfsel van het schijnvliegveld dat daar in de tweede wereldoorlog lag.

De foto is gemaakt door Gerke de Vries beginjaren 60 van de vorige eeuw. Hij stond op de plek waar nu de Ingelumerdyk is.

Van Durk Veenstra kregen wij een mapje met herdenkingsredes uitgesproken bij het 100 jarig jubileum van de Christelijke School.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.