MENAAM april 2021 - Zoals u wellicht hebt gelezen is het voormalig gemeentekantoor verkocht aan de Kwadrantgroep die er een dementie vriendelijk wonen in realiseert. Als naam is gekozen IenhoarnState naar de Eenhoorn in het gemeentewapen van Menameradiel. Wij hebben een foto collage gemaakt van de panden die vroeger op deze plek hebben gestaan.

 collage panden dyksterbuorrenbc

De villa (linksboven) is in 1909 gebouwd. Bewoner was Cees Stapensea. Dit pand is in 1950 gekocht door de Rabobank, die het in 1952 liet slopen t.b.v. een nieuw bankgebouw. (rechts boven) Na de verhuizing van de bank naar de Ljochtmisdyk maakte de gemeente gebruik van dit pand, die liet het in 2003 slopen t.b.v. een nieuw gemeentekantoor.

Het pand linksonder is in 1911 herbouwd (nadat er eerst een huis met een schuur stond) en bestond uit twee woningen. De laatste eigenaar was Pieter Sybrens Kuperus die het in 1952 verkocht aan de gemeente die het in 2003 liet slopen.

Rechts onder het huidige pand dat van 2004-2018 dienst deed als gemeentekantoor van Menameradiel en in 2020 verkocht werd aan de Kwadrantgroep.

In ons archief is nog veel meer informatie over dit gebied aanwezig.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]