MENAAM 25 mei 2021 - Documentatie Menaam wil u even attenderen op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon schrijven en beheren.  https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld zoals de Canon van Nederland, de Canon van Friesland, Limburg etc. Dorpscanons

Nu is het de beurt aan de kleinere plaatsen in Nederland. De gedachte is dat alle dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Heeft de plaats beroemdheden voortgebracht. Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

(op de Dorpscanons-pagina een overzicht inclusief overzichtskaart van de reeds gepubliceerde canons)

Ook Documentatie Menaam heeft al enkele “vensters “ gepubliceerd en is bezig om dit aantal uit te breiden. Mochten er mensen zijn die opmerkingen en/of aanvullingen hebben op de reeds gepubliceerde ”Vensters“ kunnen ze deze met behulp van het contactformulier per venster aangeven.

Mocht het zo zijn dat verenigingen of inwoners hun verhaal onder willen brengen op deze website dan kunnen ze hun verhaal in een word document van maximaal 1000 woorden via de mail aanleveren bij . Eventueel kunnen foto’s worden ingevoegd in het word document.

Ook is het eventueel mogelijk om een PDF document in te voegen.
Anne Baarda , Tjeerdtje en Piet Boerrigter

Dorpscanon van Menaam [LINK]

[dit artikel delen op]