Documentatie Menaam.

MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in 1923 een plat dak en heeft nu als huisnummer 1.

Slagerij Sipke van der Ploeg 1920 bcwm

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

Nu de laatste slager van ons dorp Koos van Smeden deze maand (juli 2021) zijn winkel heeft gesloten en in oktober vorig jaar bakker Johannes Huizenga dit deed, heeft dit tot gevolg dat er in Menaam nu geen slager en bakker meer is. Daarom geven we hier een overzicht van de gevestigde slagers en bakkers in ons dorp in de jaren 35-40 van de vorige eeuw. We doen dit aan de hand van de huidige huisnummers met daarachter tussen haakjes het nummer uit 1939.

Slagers:

 • Sipke v/d Ploeg: Lytsebuorren 1.(329).

 • Sjoerd Gerritzen: Mieddyk 10. (138).

 • H.Zijlstra: Mieddyk 64. (109) hij was er slager van 1937 tot 1939.

 • Jan Wiersma: slager en koopman. Dyksterbuorren 5en7. (225).

 • Yde Baarda: Greatebuorren 43. (192).

 • Pieter. Minnes Stapensea. Noodslager, Greatebuorren 45.(193).

Bakkers:

 • Dirk Dikland: Mieddyk 2.(142). Zijn vader Willem is voor 1910 van de Greatebuorren 45 verhuisd naar die plek.

 • Thomas Gerbranda: Lytsebuorren 11.(333)

 • Tjisse Tjoelker: Lytsebuorren 55. (356).

 • Johannes R. Huizenga: Greatebuorren 8. (6).

 • Eelke v/d Meulen: Greatebuorren. 41. (191).

 • Sikke v/d Brug: Dyksterbuorren 31. (309) dit pand is afgebroken het stond tegenover Ienhoarnstate.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie)


 

 

[dit artikel delen op]