DOCUMENTATIE MENAAM - Hierbij een foto van terponderzoek achter de Koaipleats aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam in 2012. o.l.v. Johan Nicolay van de RUG. In Noordwest- Fryslân liggen veel terpen, kenmerkend voor dit gebied zijn ook de kwelderwallen verhogingen in het landschap ontstaan door wind en golfwerking in de tijd dat er nog geen dijken waren.

 terp opgraving strjitwei 11 menaam kooipleats 13 10 12 026 MediumWM

Ook Menaam is ontstaan op zo'n kwelderwal die loopt van Baaium – Dronryp -Menaam - Bitgum en is één van de oudsten. Er ontstond bewoning ca.400 jaar voor chr.

Vele inwoners van ons dorp lopen vaak een ommetje via de Sânwei (zandweg) die zijn naam heeft te danken aan een wat lichtere grondsoort. Ook de Sânwei ligt op zo'n kwelderwal. Als u daar loopt merkt u dat de weg ietsje hoger ligt en de landerijen wat aflopen. Hier zie je dus de geschiedenis van het landschap. Aan de Sânwei ligt ook de Hege Wier uit de 11e of 12e eeuw, een opgeworpen hoogte van ca. 10 meter (zie ook het infopaneel ter plaatse).

Soms hoor je de opmerking wat hebben we met de geschiedenis te maken we leven nu, maar om het heden te begrijpen is het belangrijk om iets van de geschiedenis te weten.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

[dit artikel delen op]