MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste Elfstedentocht ooit gereden die werd gewonnen door Reinier Paping.

Wanserbuorren sneeuwinter 1963 Medium

Er lag die winter zoals u op de foto kan zien een flink pak sneeuw. Het was met name voor de melkrijders moeilijk om de melkbussen bij de boeren op te halen, dat gold ook voor de middenstanders zoals bakkers, slagers, kruideniers etc. om de bestellingen bij de klanten af te leveren.

Het grote gebouw is de in 1946 door van der Beek gebouwde vlasfabriek. In 1957 is er een gedeelte afgebrand. (de warm water roterij voor de vlasverwerking)
De huizen links zijn afgebroken waar de familie Kobus de Vries heeft gewoond.

Van Gosse en Antje Bootsma ontvingen we een zwarte lamp die in de tweede wereldoorlog werd gebruikt voor de verduistering, dank!

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.