DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als Waanserburen vermeld en er stonden 39 woningen. Toen de Mieddyk en het Langpaad vanaf 1910 werden volgebouwd werd het onderdeel van Menaam.

Wanserbuorren in de sneeuw 1963bc Medium

Op de foto uit de jaren 60 van de vorige eeuw, zien we woningen waarvan de meesten inmiddels zijn afgebroken. In het meest rechtse huis woonde de familie Hendrik v/d Veer, een gedeelte staat er nog. Dan het pand waar de familie Jochem de Boer woonde en we zien de achterkant van de huizen waar de familie Bauke de Vries en Brant Bruinsma woonden.Het linkse pand was een blokje huizen van een drietal woningen, hier woonden vrouw Scheffer en kinderen, Paulus Kooistra en Anna Douma.


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.