Dorpsbelang Menaam

Logo DocMenaamMENAAM augustus 2022 - In samenwerking met Dorpsbelang Menaam willen wij een 2 tal dorpswandelingen organiseren. Het idee is om u als bewoners nader kennis te laten nemen van de geschiedenis van ons mooie dorp.

 

Omdat de groepsgrote is beperkt tot 15 personen, gaan we twee wandelingen houden. Deze zullen plaatsvinden op 17 september 2022 en wel om 10:00 uur en 14:00 uur. De duur van de wandeling zal ongeveer 1 tot 1,5 uur zijn. Opgave kan alleen via de mail en VOL IS VOL.


Deelname is gratis.

Bij een overweldigende deelname zullen wij hier een vervolg aangeven.
Aanmelden via

Namens Documentatie Menaam,
Anne Baarda
Piet en Tjeerdtje Boerrigter

 


 

flapbrege en lytsebuorren 1945bcwm

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.