Een fraaie foto van een feest in Menaam ca 1915. Het bijzondere aan deze foto is wel de prachtige kledij die men aan had, van zowel de jeugd als ook de ouderen. Zoveel feesten had men niet in die tijd, dus kwam de “Sneinske Pronk” aan!

Menaldum ca1910 feest op weiland van Auke Gerbens aan de Bitgumerdykbc4wmx

De foto is genomen op een stuk grasland tegenover de ingang naar het huidige kaatsveld achter de Lytsebuorren. Tot 1921 had V.v.V. Menaem nog niet de beschikking over een eigen kaatsveld en was men afhankelijk van de welwillendheid van een landbouwer. In dit geval was dat Auke Gerbens die ook jarenlang voorzitter is geweest van V.v.V.

In 1921 werd het huidige kaatsveld in gebruik genomen. De eerste grote kermis kaatspartij werd in 1923 op het nieuwe terrein gehouden.


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.