MENAAM 1898 - Brassband Halleluja viert deze maand haar 130 jarig bestaan, zij doen dit met een jubileumconcert op 12 november. We plaatsen hierbij een van de oudste foto's van de vereniging namelijk uit 1898.

Halleluja 1898 Scharneguotum wm Medium

Hij is genomen in Scharnegoutum waar zij optraden t.g.v. de kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. De dirigent was Klaas Bartlema. Er waren in die tijd nog niet veel korpsen op het Friese platteland en ze kregen daarom veel verzoeken om te spelen, zo vertelden de oudleden Joeke J. Baarda (derde van links voorste rij) en Joh. Bakker (kleine trom) op het 75 jarig jubileum. Men ging van Menaldum lopend naar die plaatsen,. Een andere mogelijkheid was er niet. Soms wel twee, drie of vier uur lopen. Als voorwaarde werd bedongen dat men logies met ontbijt kreeg!


 Bron: documentatie Menaam

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.