MENAAM januari 2023 - Het wapen van de Camstra familie die vroeger op Orxma State hebben gewoond is teruggeplaatst.

Het is geweldig dat dit wapen na de sloop van Orxma State in 1832 bewaard is gebleven en bij de bouw van het Dienstencentrum in 1971 is teruggeplaatst. Wij van Documentatie Menaam zijn erg blij dat wij de steen veilig hebben gesteld tijdens de Wapen Orxma Statebc Mediumsloop van het Dienstencentrum in 2019.

Samen met de Bewonerscommissie van Orxma State hebben we ervoor gepleit dat de steen weer op zijn plaats terug moest komen, wat dus nu is gelukt. Door sponsering van DeeEnAa ( https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons ) hebben we een informatie bord met een QR code kunnen plaatsen. Deze organisatie maakt zich sinds 2005 sterk voor de positie van erfgoed informatie op het internet en hier hebben ook wij onze “Dorpscanon“ gepubliceerd.

De onthulling van dit wapen zal plaats vinden op zaterdagmorgen 14 januari a.s om 10.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Adres: Camstrastrjitte 10, 9036 MD Menaam
Datum en tijd: 14 januari 2023 om 10:00 uur.


Namens Documentatie Menaam

Anne Baarda
Tjeerdtje en Piet Boerrigter
Tel : 0613660120


Stinzen in Menaam [link]

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.