MENAAM 14 januari 2023 – Wij als inwoners van Menaam kennen Orxma State als een seniorenflat die sedert 1971 is gevestigd aan de Orxmasingel.IMG 20230114 WA0006(bc) (Medium)

De straatnamen rondom deze flat wijzen naar de historie van dit gebied. Blomtûn, Jachthûswei, Canstrastrjitte etc. Wel is tegenwoordig de slotgracht van het vroegere Orxma nog steeds onderdeel van Menaam. Rondom het huidige seniorencomplex is deze gracht nog steeds aanwezig.

De historie van Orxma State gaat terug naar 1629 toen Ruurd van Juckema een boerderij kocht. Deze boerderij maakte in 1642 in opdracht van Homme van Camstra plaats voor een prachtig huis met hoven, grachten en singels, het Orxma State. Helaas is de state in 1830 verkocht en in 1831 afgebroken.

Het wapen van de familie Camstra is bij de sloop in bewaard gebleven en bij de bouw van het voormalige Dienstencentrum in 1971 in de voorgevel geplaatst. Ook dit gebouw is in 2019 afgebroken en ook toen heeft Documentatie Menaam gezorgd dat het wapen niet verloren ging en dat er een plaats gezocht moest worden in of nabij het huidige Orxma State.
Met de terugplaatsing heeft het wapen weer een plekje gevonden op het oorspronkelijke landgoed van Orxma State.

Naast het Wapen van de familie Camstra hangt een plaquette met de basis informatie over Orxma State. Omdat de geschiedenis veel meer omvat, is de plaquette voorzien van een QR-Code. Met de huidige digitale communicatie middelen als smartphone en tablet, is de digitale weg naar de historie snel gevonden. De plaquette is geschonken door DeeEnAa, alwaar documentatie Menaam de Dorpscanon van Menaam heeft gepubliceerd. Via de dorpscanon, "de lokale geschiedenis lokaal verteld" kom je heel veel geschiedenis tegen over onder andere Orxma State en vele andere dorpen geschiedenis.
De onthulling van het wapen door de bewonerscommissie Orxma State en Documentatie Menaam.

IMG 20230114 WA0009 (bc) (Medium) IMG 20230114 WA0011(bc) (Medium)
Het wapen met daarbij de plaquette met basisinformatie. De plaquette met daarop de QR-Verwijzing naar de Dorpscanon.

 

Foto's met dank aan Dorpsbelang Menaam.

Link naar de dorpscanon [link]

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.