Documentatie Menaam, september 2023 - Via het contactformulier van de website Menaldumdorp.nl kwam de vraag binnen van Jan de Vries uit Hilversum en die luide: “Mijn Lytsebuorren39wmGrootvader en zijn gezin, ik heb gevonden dat ze voordat hij een Koperslagerij begon op 12 mei 1905, verhuisd is van Men pol 181 naar het huis bij boogbrugje.

Weten jullie waar men pol 181 was? Het was een klein huisje. Wellicht van een boer daar hij op 12 mei verhuisd is. Ik heb diverse producten die in de Koperslagerij gemaakt zijn in Menaldum. Mijn moeder is daar geboren op 8 november 1906 en het gezin had al twee zoons.”

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Jan de Vries.

Onderzoek

Ondertussen heb ik weken bijna dagelijks mail contact met Jan de Vries gehad en hebben diverse feiten en wetenswaardigheden met elkaar uitgewisseld. Het gezin Jan van Diepen en Aukje IJlst kwam van Dronrijp en woonde van 16-05-1895 tot 12-05-1898 op de Mieddyk 12 (het huisje rechts naast het Gebouw)

gebouw mieddykwm Medium

Van 12-05-1898 tot 12-05-1905 op de Lytsebuorren 47 en van 1905 tot 1932 op de Lytsebuorren 39.

Tussen deze beide woningen liep de “Kuppersteeg” waarschijnlijk ontleed aan Kuiper (ook wel Kuijper of Kuyper) in het fries “Kupper”. Een kuiperij is een werkplaats waar houten kuipen en vaten of tonnen gemaakt worden. Volgens Jan de Vries maakte Jan van Diepen ook de metalen ringen om deze vaten. Jan van Diepen was Koperslager van beroep.

De koperslager

Een koperslager is een ambachtsman die platen koper, messing, zink of andere zachte metalen bewerkt. Dit bewerken omvat verschillende bewerkingen zoals knippen, buigen, solderen en felsen. Een koperslager kan ketels maken en metalen dakbedekkingen produceren en monteren, maar ook sierlijk bewerkt koperen keukengerei wordt door koperslagers geproduceerd.

Siervoorwerpen ontstaan wanneer de koperslager een plaat koper in een houten mal (of vorm) slaat (drijft) en daarmee omvormt tot een sier- of gebruiksvoorwerp. Op deze manier konden grote gebruiksvoorwerpen zoals borden betrekkelijk snel in serie worden geproduceerd, zonder gebruik te maken van speciale ovens. Tijdens de industriële revolutie is dit ambacht in onbruik geraakt door de opkomst van persen, die het werk waar een ervaren koperslager enkele uren over deed, in enkele seconden konden uitvoeren.

In 1923 leent zoon Douwe van Diepen, die schilder is in Menaldum, 1400 gulden van zijn vader Jan. Die krijgt het recht van eerste hypotheek op het huis Skilpaad nummer 7.

woning2wm Medium

 

Maandelijkse inloopavonden Documentatie Menaam

Het gehele verhaal is in te zien tijdens de inloopavonden. De eerstvolgende is op donderdag 7 september van 19:30 tot 20:30 uur. Skilpaed 1 Menaam.

Documentaie Menaam
Inloopavond in principe iedere eerste donderdag van de maand.
Tijd 19:30 tot 20:30 uur op het Skilpaed 1 te Menaam.

Voor vragen, informatie of heeft u histrorisch materiaal, gebruik ons [contactformulier] Wij nemen dan graag contact met u op.

 

Logo DocMenaamDocumentatie Menaam:
Anne Baarda
Tjeerdtje en Piet Boerrigter
Met dank aan: Jan de Vries

Bron: Documentatie Menaam - Menaldumdorp.nl

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.