MENAAM ca 1930 - Hierbij een foto die we kregen van Hilbrand Schuurmans uit Bolsward. Op de foto zien we zijn grootvader smid Durk Sterk met zijn knecht Hilbrand. De achternaam is ons niet bekend. De foto waarop de smederij staat aan de Berltsumerdyk 30 is genomen in de jaren dertig, bijzonder is ook de benzinepomp die er op staat.

 Smederij Durk Sterk.Berltsumerdykbc3 Medium wm

In elk dorp was wel een smederij en in Menaam zelfs twee. Behalve Sterk was dat Piet de Vries (Piet smid) aan de Dyksterbuorren 1. De smid besloeg paarden repareerde kachels, landbouwgereedschap en het maken daarvan. Tot omstreeks 1960 was het smeden gebruikelijk. Men verkocht o.a. rijwielolie, krammen, spijkers, en carbid voor carbidlampen. Veel dorpsjeugd haalde carbid bij de smid. Het was een zwaar en soms ongezond beroep.

Door de mechanisering in de landbouw verdwenen veel smederijen. Veel smeedwerk verplaatste zich van het kleinbedrijf naar grote bedrijven.

Openstelling Documentatie Menaam Skilpaad 1(Biljartzaal).

De eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur zijn wij open.
Wilt u b.v. wat weten over uw huis of straat kom dan even langs.

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.