DOCUMTATIE MENAAM - We hebben de afgelopen weken van o.a. Jannie Jonkers, Jappie Groeneveld, Jan van der Ploeg, Elizabeth Goudberg-v/d Veen en Ant Dijkstra diverse foto’s en andere interessante zaken ontvangen .

Wij willen hen hartelijk danken hiervoor. Deze zaken zijn een waardevolle aanvulling op de geschiedenis van ons dorp.

Op deze foto met juf Cnossen, meester Krips en o.a. Piet Bosma, Piet Kamminga, Lolke Meerstra en Ynse Post.Er ontbreken nog enkele namen.

Schoolfoto ca 1935 wm Medium

Het vermoeden is dat deze foto van ca 1935 moet zijn.

  • Op de bovenste rij de laatste jongen.
  • Op de 2e rij de 3e en de 8e persoon van links
  • Op de 3e rij de 5e en de 11e persoon van links
  • Op de 4e rij de 3e en de 5e persoon van links.
  • Op de 5e rij de 2e en de 5e persoon van links.

Mocht u aanvullende informatie met ons willen delen , mail dit naar

Namens Documentatie Menaam.
Anne Baarda
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga
Piet Boerrigter

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.