MENAAM ca 1920 - Bijgaande foto zagen wij op de website Op'e Strún van Albert J. Bosscha. Wij mochten deze foto gebruiken. De foto is genomen ca. 1920 voor het pand Greatebuorren 45.

vlnr Minne StapenseaMaria Louisa Stapensea deWit en Pieter Minnes Stapensa.1920wm

We zien hierop v.l.n.r. Minne Stapensea, zijn schoondochter Maria Louise Stapensea-de Wit en Pieter Minnes Stapensea. Voor de bokkenwagen, Minne Pieters Stapensea (de grootvader van Albert) en in wagen Johanna Stapensea en Anne Tanja.

De Stapensea's hadden een noodslagerij, vee waar wat aan mankeerde werd er geslacht.
Als het vlees werd goedgekeurd werd dit bekend gemaakt door de dorps omroeper Germ Lolkema in de volksmond Germ Doedel genoemd. Op de dag van de verkoop stond op de Greatebuorren een lange rij mensen met emmertjes en pannen te wachten om het vlees te kopen dat onder toeziend oog van de keurmeester vee en vlees Lochnaar Kingma (die op de Rypsterdyk woonde) werd verkocht. In de jaren 50-60 van de vorige eeuw was Gerlof Stapensea hier de noodslager.

Openstelling Documentatie Menaam Skilpaad 1(Biljartzaal).

De eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur zie hiervoor de agenda.
Wilt u b.v. wat weten over uw huis of straat kom dan even langs.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie) voor contactgegevens. [HISTORIE]

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.