Bij de “Rypster Aldheidskeamer” van Geert Venema aan het Skilpaed 16 zagen wij een schilderij van de Greatebuorren, gemaakt door S Kamminga. Wij mochten er een foto van nemen en die met zijn toestemming publiceren in Menaem yn't Ljocht en op de website.

We zien dat de Greatebuorren er in ca. 1935 heel anders uitzag dan tegenwoordig.

schilderij Greatebuorren ca 1935 S.Kamminga wm Large2

In de eerste woning links woonde P.K. Stapensea, hij verkocht o.a. ansichtkaarten en diverse bladen waaronder een blad met de naam “Leuk”. Daar had hij zijn bijnaam aan te danken, Piet Leuk. Daarnaast woonde de familie Piet Roersma, de klompen staan voor de deur! Door de stegen kon je de achterliggende woningen bereiken. Verder zien we de panden van Hendrik Roersma, (later A. v/d Wal die er een winkel had) bakker Eelke v/d Meulen, Slager Yde Baarda en de noodslagerij van de Stapensea's.

De rij bomen stonden op de walkant van de Buosterfeart die langs de Greatebuorren liep. Deze is in 1932 mede op verzoek van de aanwonenden gedempt omdat er paratyfus uitbrak door het gebruik van het water.

Tijdens onze openstelling het afgelopen seizoen zijn er weer velen bij ons langs geweest om wat te weten te komen over hun woning of om foto's te brengen en documenten te bezien. Dank daar voor!

Vanaf September zijn wij weer de eerste donderdag van de maand open.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie,waarop vele foto'svan Menaam).

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.