Ontstaan Kermis en de geschiedenis daarvan in Menaam.

Het woord kermis komt van kerkmis dit is vanouds de verjaardag van de patroonheilige van de kerk, of van de inwijding van een kerk. Het was dus een kerkelijk feest waarbij een processie hoorde en een dienst in de kerk. De patroonheilige van de kerk van Menaam was Sint Lambertus (geb. 635). Hij was bisschop van Maastricht en het Belgische Tongeren en is circa 706 vermoord in Luik.

Na de reformatie werd het woord kerkmis vervangen door kermis waar ook vaak jaarmarkten bij werden gehouden, deze jaarmarkten stammen al uit de Romeinse tijd. Vaak traden daar ook straatartiesten op. Waarom men in Menaam het tweede weekend van augustus de kermis houdt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de jaarmarkten die een agrarisch karakter hadden en al een vaste datum hadden. Augustus is wel een topmaand wat de kermissen betreft.

Een dorpskermis duurde vaak twee of drie dagen. Hier in Menaam was dat op zaterdag en zondag, waarna op maandag nog een matinee volgde. Naar dit kermisweekend werd het hele jaar toegeleefd. De week voor dit weekend werden de ramen gelapt en de tuinen opgeknapt. In de Menamerfeart lag het dan vol met kermisschepen. Voor de jeugd was dit een extra feest. Zij hielpen bij het opbouwen van zweef- en draaimolen etc. De kramen stonden dan op de Lytsedyk waar vroeger ook wel kermis harddraverijen werden gehouden. Later was de plek van de kermis op de Greatebuorren en tegenwoordig op het gemeenteplein.

Op de zaterdag werd een kaatspartij voor de leden van VVV Menaem gehouden en op de zondag de Gouden Willem partij met na afloop de prijsuitreiking in café "De Aardappelbeurs" met daarna op zondagavond een danspartij was met een live band. Op maandagmorgen werd er in dit zelfde café een matinee gehouden. Na afloop hiervan gebeurde het wel dat de matineegangers afkoeling zochten in de Menamerfeart!!!! Maandagmiddag werd er op het kaatsveld een jongens afdelings-kaats partij gehouden.

Tegenwoordig is de indeling van het kermisweekend iets anders maar toch zijn vele elementen gebleven. Er staat nu een feesttent op het sportterrein waar de live muziek wordt gespeeld. Op vrijdag is er een ledenpartij, zaterdags een dameshoofdklasse kaatspartij met een braderie in het dorp (ook een soort jaarmarkt) en op zondag nog steeds de Gouden Willem partij voor de hoofdklasse heren.
Dat het nog lang zo mag blijven, want het kermisweekend draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp!

Anne Baarda.
Menaam, oktober 2015


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.