Documentatie Menaam

Van de foto uit 1914 van de Menamer jongens in het vorige Menaem yn't Ljocht zijn de namen nu bekend het zijn: staand v.l.n.r. Rinse Wassenaar, Herre Fokkema, Sybren Wagenaar, Tsjalling de Jong, Herre Nauta en Johannes Bakker. zittend v.l.n.r. Hilbrand Schuurmans, Klaas Tichelaar en Ate Kuipers. Met dank aan Jannie Jonkers en mevr. Gerrie Fokkema - Gerbranda.

menamer jongens mobilisatie 1914 bewerkt zwwm

Van de laatste kregen wij een aantal knipsels en foto's, waarvan we één afdrukken:

menamer hangouderen bij de menamerfeart 1953 rand2zwwm Medium

Een groep Menamers bij de Menamerfeart, circa 1953, allemaal op klompen. Van een aantal zijn ons de namen bekend: M. Kromkamp, Tjeerd Roersma, Jac de Vries, M Zijlstra, Doeke de Vries, Lolke Meerstra, Sieger Hooghiem, Oepie de Swart?, Jochum Plat met fiets. Mocht u ook nog personen herkennen geef die dan aan ons door.

Van Froukje Schaaf-Meinsma kregen we nog een serie foto's van de brand van Graldastate 1993. ook bedankt daarvoor.

 


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.