Van dhr D. Sj. de Vries kregen we een aantal fraaie foto's waaronder een van een kleine stjelp boerderij die stond aan de Rypsterdyk en bewoond werd door de fam. Yde Hiemstra.

Rypsterdyk Yde en Piete Hiemstra wm

 

Het pand is eind jaren negentig afgebroken. Op deze plek staat nu het huis van mevr. B. de Boer. In Menaam staan veel van dit soort boerderijtjes. Het herinnert aan het agrarische verleden van ons dorp (evenals de iets kleinere gaardeniers woningen). De veestapel bestond vaak uit zo'n 8 tot 12 koeien en de bedrijven zorgden voor veel levendigheid en handel. Veel beroepen zoals de veekoopman, de aardappelcommissionair, smid, melkrijder en wagenmaker profiteerden hiervan.

Van Klaas Groeneveld ontvingen we de vlag van de vroegere sportvereniging ADVENDO. Deze vereniging bestond uit kaatsen, gymnastiek en voetbal (Typhonia).

Beiden hartelijk dank!


 

[dit artikel delen op]