Van dhr. Klaas Posthuma uit Harlingen kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama van de noordkant van Menaldum. De kaart was geadresseerd aan de fam C.Blom te Bergen N.H. Als afzender stond vermeld Hannie. Op de postzegel van 1? cent stond het stempel van Menaldum met het jaartal 1939. Wat opvalt op de foto is het vele groen, te zien zijn o.m. het gemeentehuis, het pand waar nu de Black Horse in zit en links onder op de plek waar nu het nieuwe gemeentekantoor is, het huis van Cees Stapensea. Dit pand is eind jaren veertig afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam de rabobank.

Panorama1bc 1024x

Verder kregen wij via Rinse Lemstra fotokopie?n van Menaldum en de fam. D.Donker plus een stukje geschiedenis van Lytse Dyk en Lytse Buorren (platte gronden met de namen van de bewoners).

Ook was daarbij een telefoonboek van Menaldum uit 1958. Ons dorp had toen 140 telefoon aansluitingen. (met dank aan de heren Kingma-Boltjes en de Haas)

Telefoonboek1958 800x


[dit artikel delen op]