Deze keer een foto van de plek waar het vroegere Orxma State stond. Vooraan de oprit naar de state, de woningen links zijn het vroegere wagenhuis, in 1832 ingericht tot weldadigheid der armen. Een gevelsteen in de muur herinnert hier nog aan, nu zijn het ééngezinswoningen. De lindebomen links staan er nog steeds.

Wagenhuis   Greftswal 800x

Het gebouw recht tegenover de oprit was het armvoogdijwerkhuis dat van de afbraakstenen van Orxma State werd gebouwd (1832). Armen die konden werken moesten hierin het vlas bewerken. Later werd dit gebouw gebruikt voor uitleen van het Groene Kruis. (verpleegartikelen etc.)
Rechts op de foto ziet u nog enkele woningen van de Grêftswal. Op de achtergrond prominent aanwezig de Ned. Herv. Kerk met het "vierkant" dat nu na ruim dertig jaar weer terug is. Daarvoor een gedeelte van het "baarhok", vroeger was dit de enige lagere school in het dorp.


 

 

[dit artikel delen op]