Afdrukken
Categorie: Documentatie Menaam
Hits: 2516

Op deze foto uit de jaren 60 ziet u een gedeelte van de Mieddyk in de winter. Links de boerderij van G. de Boer, het hoge gebouw rechts was de vroegere "Bosch" herberg, zo genoemd omdat het gebruik van het perceel land bij deze herberg werd omschreven als Bosch en Laan tot vermaak (kadastrale atlas fan Frylan 1832 diel 13 Menameradiel).

Mieddyk in de winter   jaren 60 800x 

De herberg was eigendom van tabakfabrikant T. W. Osinga Sz uit Gorredijk, die deze in 1867 voor fl. 2.250,? verkocht aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Menaldum. Tot 1904 was hier de Chr. Nat. School in gevestigd. Daarna werd het een verenigingsgebouw en is in de jaren 60 afgebroken, evenals de er naast staande woningen. Op de plek is nu de parkeerplaats van De Weme.


 

 

[dit artikel delen op]