Categorie: Documentatie Menaam
Hits: 2880

Warnserbuorren   brug Mieddyk begin jaren 60 300xDe foto die hier is afgedrukt is één van de fraaie foto's van Menaldum die wij via de fam. Smit (Wamserbuorren) ontvingen. De foto is gemaakt beginjaren '60 en laat een gedeelte zien van de Wamserbuorren.

Op de voorgrond de brug in de Mieddijk over de "Kebels". Daarachter de woning waarin de fam. S. Schuurmans woonde. Het rijtje woningen links werd bewoond door de fam. B. Bruinsma (later door de fam. Grupstra) en de fam. B. de Vries.

De Wamserbuorren was vroeger een buurtschap buiten Menaldum op de kaart uit 1853 aangegeven als Waanserburen. Omstreeks 1915 veranderde dit omdat toen de woningen aan de Mieddyk en het Langpaed werden gebouwd.


 

[dit artikel delen op]