Deze keer een foto van de plek waar het vroegere Orxma State stond. Vooraan de oprit naar de state, de woningen links zijn het vroegere wagenhuis, in 1832 ingericht tot weldadigheid der armen. Een gevelsteen in de muur herinnert hier nog aan, nu zijn het ééngezinswoningen. De lindebomen links staan er nog steeds.

Wagenhuis   Greftswal 800x

Het gebouw recht tegenover de oprit was het armvoogdijwerkhuis dat van de afbraakstenen van Orxma State werd gebouwd (1832). Armen die konden werken moesten hierin het vlas bewerken. Later werd dit gebouw gebruikt voor uitleen van het Groene Kruis. (verpleegartikelen etc.)
Rechts op de foto ziet u nog enkele woningen van de Grêftswal. Op de achtergrond prominent aanwezig de Ned. Herv. Kerk met het "vierkant" dat nu na ruim dertig jaar weer terug is. Daarvoor een gedeelte van het "baarhok", vroeger was dit de enige lagere school in het dorp.


 

 

[dit artikel delen op]

Van dhr. Klaas Posthuma uit Harlingen kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama van de noordkant van Menaldum. De kaart was geadresseerd aan de fam C.Blom te Bergen N.H. Als afzender stond vermeld Hannie. Op de postzegel van 1? cent stond het stempel van Menaldum met het jaartal 1939. Wat opvalt op de foto is het vele groen, te zien zijn o.m. het gemeentehuis, het pand waar nu de Black Horse in zit en links onder op de plek waar nu het nieuwe gemeentekantoor is, het huis van Cees Stapensea. Dit pand is eind jaren veertig afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam de rabobank.

Panorama1bc 1024x

Verder kregen wij via Rinse Lemstra fotokopie?n van Menaldum en de fam. D.Donker plus een stukje geschiedenis van Lytse Dyk en Lytse Buorren (platte gronden met de namen van de bewoners).

Ook was daarbij een telefoonboek van Menaldum uit 1958. Ons dorp had toen 140 telefoon aansluitingen. (met dank aan de heren Kingma-Boltjes en de Haas)

Telefoonboek1958 800x


[dit artikel delen op]

Via Beitske Terpstra-de Boer kregen wij het notulenboek en een paar foto's van de muziekgroep "De ACTIVOZA's"  De naam betekende: AC voor accordeon, VI voor viool, TO voor tokkel (gitaar) en ZA voor zangers. De groep werd opgericht op 21 maart 1957 dirigent werd de dhr.S.Zwager,het was een onder afdeling van de plaatselijke C.J.M.V. De contributie bedroeg 25 cent per week.

Het eerste liedje wat men speelde was "faria",omdat dit niet zo moeilijk was. Ze speelden vaak voor de plaatselijke afdeling van de C.H.J.G. de jongeren groep van de C.H.U. Ook voor de Ouden van Dagen trad men op en bij bruiloften. Wanneer de muziekgroep is opgeheven is ons niet precies bekend waarschijnlijk begin jaren zestig.

Activozas 800x

Op de foto staan op de achterste rij v.l.n.r. Jikkie Terpstra, Anneke Grijpma, Feije Zwager, Willy v.d. Meer, Tine Zwager.
Middelste rij: Beitske de Boer, Willy Plat, Tine Meijer, Jan Douma.
Voorste rij: Douwe Zuidema, Sipke Plat, Gerrit de Boer en Herre Bartlema. Dirigent S.Zwager.


[dit artikel delen op]

Fan de famylje Huberts krigen wy twa foto's te lien om afdrukken fan te meitsjen en ienderfan sjogge jim hierre.


ôfbylde binne Sije Giesing en syn frou Grietje Houkes, dy't yn maaie 1881 troud binne. Sije wie doe 23 jier en Grietje in jier ?lder. Wy witte net oft it harren troufoto is, mar der is der net minder moai om.
En femmylje Huberts hat de orizjinelen mei tank werom krigen. Mochten jo ek nijsgjirrich materiaal ha, mar wat je net kwyt wolle, dan wolle wy dat graach br?ke om ?fdrukken fan te meitsjen. Jo dogge ?s en, sa?t wy de leste tiid aloan mear ?nderfine, in protte oare minsken plezier mei.

[dit artikel delen op]

De foto kregen wij van de familie v.d. Wal, bewoners van Fleringa State aan de Ljochtmisdyk 45. Een boerderij met geschiedenis, maar daarover misschien later. De molen stond in het land in de buurt van genoemde boerderij. Deze molen is in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebrand en later weer opgebouwd, nu echter met een stenen onderbouw.

Molen nabij "De Hoek"

Jarenlang heeft de familie A. Boomsma hier gewoond. Dochter Annie, die de foto zag op de laatst gehouden hobbymarkt, vertelde dat als ze zomers op bed moesten er een ladder tegen de zijgevel werd geplaatst en zij door het deurtje gingen om zo op de zolder te komen waar de bedden van de kinderen stonden. Helaas is ook deze molen verdwenen.


 

[dit artikel delen op]