Documentatie Menaam.

MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in 1923 een plat dak en heeft nu als huisnummer 1.

Slagerij Sipke van der Ploeg 1920 bcwm

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

Nu de laatste slager van ons dorp Koos van Smeden deze maand (juli 2021) zijn winkel heeft gesloten en in oktober vorig jaar bakker Johannes Huizenga dit deed, heeft dit tot gevolg dat er in Menaam nu geen slager en bakker meer is. Daarom geven we hier een overzicht van de gevestigde slagers en bakkers in ons dorp in de jaren 35-40 van de vorige eeuw. We doen dit aan de hand van de huidige huisnummers met daarachter tussen haakjes het nummer uit 1939.

Slagers:

 • Sipke v/d Ploeg: Lytsebuorren 1.(329).

 • Sjoerd Gerritzen: Mieddyk 10. (138).

 • H.Zijlstra: Mieddyk 64. (109) hij was er slager van 1937 tot 1939.

 • Jan Wiersma: slager en koopman. Dyksterbuorren 5en7. (225).

 • Yde Baarda: Greatebuorren 43. (192).

 • Pieter. Minnes Stapensea. Noodslager, Greatebuorren 45.(193).

Bakkers:

 • Dirk Dikland: Mieddyk 2.(142). Zijn vader Willem is voor 1910 van de Greatebuorren 45 verhuisd naar die plek.

 • Thomas Gerbranda: Lytsebuorren 11.(333)

 • Tjisse Tjoelker: Lytsebuorren 55. (356).

 • Johannes R. Huizenga: Greatebuorren 8. (6).

 • Eelke v/d Meulen: Greatebuorren. 41. (191).

 • Sikke v/d Brug: Dyksterbuorren 31. (309) dit pand is afgebroken het stond tegenover Ienhoarnstate.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie)


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam mei 2021 – Deze maand is het 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom deze foto uit mei 1945 van de kruidenierswinkel annex manufacturen aan het Skilpaed met de tekst op de gevel ”Holland Herleefd”

K de Boer 1945 alleen nog manufacturen bcwm. Medium

Het pand werd toen bewoond door Gerrit de Boer, zijn vrouw Anne en hun inwonende zoon Klaas. De kinderen op de foto zijn Gerrit en Beitske de Boer, kinderen van Marten, de broer van Klaas. Marten en Klaas hebben na de oorlog de zaak overgenomen en vormden de firma ”Gebr. M. en K. de Boer” De kruidenierswinkel werd afgestoten en ging naar Ale v.d.Wal die een winkel had op de Lytsebuorren tegenover het “Heechhout”. In mei 1946 kwamen Klaas en zijn vrouw Sijke in het pand aan het Skilpaad te wonen.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

MENAAM april 2021 - Weiko Piebes woonachtig in de Zwijndrechts Waard, schrijft reisverhalen en onderzoekt daarbij de geschiedenis en cultuur in die gebieden, gebruikmakend van de beschikbare literatuur.

Het tiende reisverslag behorend bij de “Ontdekking van de Vrije Friezen” en de handelende Friezen, gaat langs de vele dorpen in het noordwesten van Fryslân. De 6e reisdag gaat langs de dorpen Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Vrouwenparochie, Wier, Berlikum, Bitgum, Bitgummole, Menaam, Slappeterp, Skingen, Peins, Ried, Boer, Dongjum en de stad Franeker.

Zie hier het volledig verslag met vele interessante verwijzingen [LINK]
Dag 6 [LINK]
Dag 6 – Menaam [LINK]

Bron: https://www.weikopiebes.nl
Met dank aan Weiko Piebus en Documentatie Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 25 mei 2021 - Documentatie Menaam wil u even attenderen op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon schrijven en beheren.  https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld zoals de Canon van Nederland, de Canon van Friesland, Limburg etc. Dorpscanons

Nu is het de beurt aan de kleinere plaatsen in Nederland. De gedachte is dat alle dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Heeft de plaats beroemdheden voortgebracht. Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

(op de Dorpscanons-pagina een overzicht inclusief overzichtskaart van de reeds gepubliceerde canons)

Ook Documentatie Menaam heeft al enkele “vensters “ gepubliceerd en is bezig om dit aantal uit te breiden. Mochten er mensen zijn die opmerkingen en/of aanvullingen hebben op de reeds gepubliceerde ”Vensters“ kunnen ze deze met behulp van het contactformulier per venster aangeven.

Mocht het zo zijn dat verenigingen of inwoners hun verhaal onder willen brengen op deze website dan kunnen ze hun verhaal in een word document van maximaal 1000 woorden via de mail aanleveren bij . Eventueel kunnen foto’s worden ingevoegd in het word document.

Ook is het eventueel mogelijk om een PDF document in te voegen.
Anne Baarda , Tjeerdtje en Piet Boerrigter

Dorpscanon van Menaam [LINK]

[dit artikel delen op]

MENAAM 1940 - Nadat in 1932 de Buorsterfeart was gedempt, werd op die plek veel beplanting aangebracht zoals te zien is op deze foto uit 1940.

De bomen die op de walkant stonden van de Buorsterfeaart, staan er op de foto nog. Al met al een fraaie foto van de Greatebuorren!

Greatebuorren 1940 na demping Buorsterfeart in 1932bcwmDe Greatebuorren in Menaam 1940
Documentatie Menaam.


 

 

[dit artikel delen op]