MENAAM ca 1950 - De Dronrijpsterweg in de jaren 50 van de vorige eeuw.

IMG 0822bcwmDe Rypsterdyk, toen de Dronrijpsterweg in de jaren vijftig van de vorige eeuw
met veel groen in de straat en met daarop links nog een voor die tijd oude Citroën.


 

Retour

[dit artikel delen op]

MENAAM 1916 – Op deze foto uit 1916 zien we de houten “Flapbrêge “ over de dorpsvaart met links de brug over de Buosterfeart die in deze vaart uit kwam/ Het laatste huis rechts op de Lytsebuorren is in 1952 afgebroken op deze plek ligt nu de huidige brug.

Lytsedyk Lytsebourren 21 ca1916bcwm
Foto documentatie Menaam


 

[dit artikel delen op]

MENAAM jaren 30 - Fraaie foto van de Lytsedyk met in de dorpsvaart drie skûtsjes en jeugd op de brug van de Buosterfeart. Die liep langs Dyksterbuorren en Greatebuorren. Bijzonder zijn ook de elektriciteitspalen. De foto is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

 lytse dyk met jeugdbcwm Medium

Van Japke Fokkema kregen we een bonbon bakje van porselein met een afbeelding van het gemeentehuis plein, uitgegeven door Brood en Banketbakkerij Tj. Tjoelker. Anna Flameling bracht ons documenten van de oprichting van het oorlogsmonument aan de Rijksstraatweg. Hartelijk dank beiden!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

 

[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een Draai. Het is een brug voor voetgangers met een draaibare plank,met leuning die diende om de pramen met landbouwvruchten door te laten. De Draai op de foto lag over de Liemervaart die vanaf de Menaldumervaart achter de huizen van de Earnseker loopt en zo het land in gaat. Op de plek van de Draai ligt nu een dam. Vanaf de Earnseker konden de Menamers vroeger een ommetje maken. Via de Draai de landerijen in, langs de Amerikaanse windmotor (het onderste stuk staat er nog) om bij de boerderij van Herman Wassenaar op de Bitgumerdyk uit te komen.

IMG 1491 bcwm Medium

Ook de jeugd gebruikte hem om naar de bunker die bij Ingelum ligt te gaan. Deze bunker is een overblijfsel van het schijnvliegveld dat daar in de tweede wereldoorlog lag.

De foto is gemaakt door Gerke de Vries beginjaren 60 van de vorige eeuw. Hij stond op de plek waar nu de Ingelumerdyk is.

Van Durk Veenstra kregen wij een mapje met herdenkingsredes uitgesproken bij het 100 jarig jubileum van de Christelijke School.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).


 

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1925 - Op deze fraaie foto uit ongeveer 1925 zien we de flapbrêge met daarop o.a. de Menamer veldwachter. Links een paar woningen aan de Bitgumerdyk met rechts nog een gedeelte van het huis van Klaas Berkenpas. Dit huis is begin jaren vijftig afgebroken. Op die plek ligt nu de huidige brug.

Flapbrege Bitgumerdykbcwm Small


 Documentatie Menaam

 

 

[dit artikel delen op]