MENAAM jaren 30 - Fraaie foto van de Lytsedyk met in de dorpsvaart drie skûtsjes en jeugd op de brug van de Buosterfeart. Die liep langs Dyksterbuorren en Greatebuorren. Bijzonder zijn ook de elektriciteitspalen. De foto is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

 lytse dyk met jeugdbcwm Medium

Van Japke Fokkema kregen we een bonbon bakje van porselein met een afbeelding van het gemeentehuis plein, uitgegeven door Brood en Banketbakkerij Tj. Tjoelker. Anna Flameling bracht ons documenten van de oprichting van het oorlogsmonument aan de Rijksstraatweg. Hartelijk dank beiden!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1925 - Op deze fraaie foto uit ongeveer 1925 zien we de flapbrêge met daarop o.a. de Menamer veldwachter. Links een paar woningen aan de Bitgumerdyk met rechts nog een gedeelte van het huis van Klaas Berkenpas. Dit huis is begin jaren vijftig afgebroken. Op die plek ligt nu de huidige brug.

Flapbrege Bitgumerdykbcwm Small


 Documentatie Menaam

 

 

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Op deze fraaie foto van de Lytsebuorren die genomen is in de jaren 20-30 van de vorige eeuw zien we nog de bomenrij langs de vaart met daarin drie skûtsjes die werden onder meer gebruikt voor het vervoer van terpaarde, turf, aardappelen ect. Een bekend Menamer skûtsje familie was de familie Mietus.

Lytsebuorren en Lytsedyk 4bcWM Small 

Tentoonstelling: Documentatie Menaam is door Jeroen Wagenaar, directeur van basisschool De Cingel, gevraagd om een tentoonstelling over Menaam in vroeger tijd in te richten. Dit in aansluiting op de Kinderboekenweek die 1 oktober begint en als thema heeft “Reizen door de tijd” over geschiedenis en kinderboeken van vroeger.

Voor Menamers is er gelegenheid om deze tentoonstelling te bezichtigen op donderdag 15 okt en vrijdag 16 okt. van middags 14.00-17.00 uur. in De Cingel. (gaat niet door agv de corona regels)

Op last van de gemeente is de biljartzaal Skilpaad 1 nog gesloten, dit betekend dat wij de eerste donderdag van de maand nog niet geopend zijn voor belangstellenden.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].

[dit artikel delen op]

MENAAM 1937 - Op de foto Menamer dames in Friese klederdracht in verband met het 25 jarig jubileum van burgemeester Cristiaan Pals in 1937. Pals was burgemeester van Menaldumadeel van 1912-1940. Hij woonde op de Rypsterdyk 26. In dit pand zit ook nog een prachtige gevelsteen met drie wapens te weten Hoorn, Leeuwarden en Menaldum.

Friese klederdracht 1937 WM Medium

Namen:bovenste rij: Annie Breuker, Sipkje de Boer, Ymkje Kingma, Aaltje vd Meer, Trijntje Guldemond.
Ondersterij: Jantje Wagenaar, Tine Boomsma, Sie Gerbens, Annie Wassenaar.

De openstelling van de tentoonstelling in de o.b.s. De Cingel kon helaas niet doorgaan, maar de kinderen vonden het prachtig!

Van Jan de Jong kregen we een foto van het politiekorps van Menaldumadeel genomen voor het politiebureau aan de Orxmasingel. Jaap Zondervan verraste ons met een foto van de “Buitensociëteit” te Menaem in 1932. Dank daarvoor!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Dit keer een fraaie foto van een wagen die meedeed aan de optocht in 1930. Het thema van de wagen was “De Jantjes” De personen zijn v.l.n.r. Klaske de Vries, Eelkje van der Meulen, Jeltje Baarda (staande), Antje de Vries, Siebrigje Gerbens(staande), Koetsier Bouke Kikstra.

De fraaie paardendeken is van de Roorda's uit Klooster Anjum.

Feest 004 Dorpsfeest menaam wagen op de greatebuorrenBCwm Small

De foto is genomen op de Greatebuorren. De panden achter de wagen waren van Harke van der Meer. In het linkerpand had Tj.Postma later een winkel. Op plek van deze huizen staat nu het woonhuis van familie Dikland.

Op last van de gemeente is de biljartzaal Skilpaad 1 nog gesloten, dit betekend dat wij de eerste donderdag van de maand nog niet geopend zijn voor belangstellenden

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].

[dit artikel delen op]