Van Andries uit Franeker kregen we een prachtige panorama foto van Menaam uit de jaren 60. Op voorgrond Dykstrabuorren en Berltsumerdyk. Het Moolnersrak was nog onbebouwd. Van de familie Grijpma ontvingen we het boek “De Grijpma's”. Een familie geschiedenis, geschreven door Aukje van Dijk een prachtig boek, waarin Menaam veelvuldig voorkomt.

Berltsumerdyk Dyksterbuorren wm. Small

De familie De Jong van de Nieuwebildtdijk verraste ons met een foto uit 1872-1873 van de laatste leerlingen van de school op het kerkhof. De foto is genomen voor de deur aan de zuidkant van de kerk.

Activiteiten: Op 13 november hebben wij bij de Chr. Plattelandsvrouwen een Powerpoint  presentatie gegeven over het Ontstaan en ontwikkeling van Menaam.

26 november waren we present bij de Ot en Sien dag in Nij Statelân. Ook muziekvereniging Constantia heeft een beroep op ons gedaan i.v.m. hun 125 jarig jubileum in 2020.

[dit artikel delen op]

MENAAM November 2019 - Eerder melden we dat de Fryske Rie foar de Heraldiek een wapen en vlag voor Menaam heeft ontworpen. Hierbij de beschrijving:

In het ontwerp van het wapen zien we de liggende en omziende eenhoorn, net als in het voormalige gemeente wapen In de blauwe bovenste helft van het schild. De deling van het schild laat ons kantelen zien (geel) die verwijzen naar de stinzen en states die in en rondom Menaam hebben gestaan. Verder verwijzen de groene klavers naar de agrarische sector van ons dorp. De rode ster wil het oude bestuurscentrum van Menameradiel in herinnering brengen en houden. Deze ster is de zgn. Leidster. Menaam het leidende dorp in de voormalige gemeente

De vlag toont ons de liggende eenhoorn in blauw net als in de gemeentevlag. Deze vlag is verticaal gedeeld en bezit een gekanteelde horizontale deling in de kleuren van het schild: blauw en goud/geel.

20191108 Vlag en wapenschild
Het ontwerp (c) Doarpsbilang Menaem


 

 

[dit artikel delen op]

vlas achter de Greatebuorren met Jan Smits en Sipke Plat jrBCWM. Medium

MENAAM ca 1950 - Op bijgaande foto genomen vanaf de Orxmasingel jaren 50 van de vorige eeuw zien we Jan Smits (links) en Sipke Plat jr. bezig met het vlas uit de grond te trekken en te bundelen.

Vlas werd o.a. gebruikt in de textiel industrie (linnen) en er werd lijnzaad en olie van gemaakt. Het braken en zwingelen gebeurde in de z.g. braakhokken en was door het stof een ongezond werk. Menaam had ook een vlasbewerkings-fabriek (v/d Beek Warnserbuorren). De straatnamen De Braak, De Swingel en De Rûpelbank herinneren hier nog aan.

Activiteiten Doc.Menaam: 14 september doen we mee met het stratenfestival.

  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat komt onder het oude stadhuis van Franeker, we hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden de eerste keer op don. 3 Oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere vrijdagsmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

[dit artikel delen op]

Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat een ruimte heeft gekregen onder het oude stadhuis van Franeker. We hebben daar een vitrine ingericht met materiaal over ons dorp. Tijdens de Agrarische Dagen was er al volop belangstelling. Het streven is om eenmaal per week open te zijn. Op de foto ziet u de inhoud van onze vitrine en een overzichtsfoto van de ruimte.

overzichr HCWbewerkt vitrine hcw 1 bewerkt
   

Vlag en Dorpswapen van Menaam:

De Fryske Rie foar de Heraldyk heeft voor Menaam een vlag en dorpswapen ontwikkeld waar wij de beschikking over krijgen en voor Menaam is vastgelegd. Dorpsbelang gaat hier verder mee aan de slag. Hopelijk kunnen we dan bij het eerstvolgende dorpsfeest de Menamer vlag uitsteken!! 

Tijdens het straatfestival hoorden we van degene die bij ons langs kwamen, dat ze verbaasd waren wat wij allemaal over de geschiedenis van ons dorp hebben. Wij vinden het belangrijk om de inwoners te laten zien hoe ons dorp en omgeving zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Kom daarom gerust bij ons langs!!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden. De eerste keer op donderdag 3 oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)


 Meer inforamtie documentatie Menaam zie: Historie

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1939 - Van Sylvia Feenstra kregen wij een krantenartikel met daarin een foto met tekst over de herinrichting van de slagerij van Yde Baarda in 1939 (in deze slagerij zit nu Koos van Smeden) Het geeft een beeld hoe het geslachte vlees werd getoond in de etalage.
In dit geval twee achterbouten een stuk van een voorbout en een half varken. Een heel verschil met tegenwoordig, nu ligt het in de koeltoonbank.

slagerij Y.Baarda herinrichtig nwinkel circa 1938 ontspikkeld

Toen Baarda in 1931 als slager begon ging hij eerst met de te slachten koe door het dorp om de dorpsgenoten te laten zien wat voor kwaliteit vlees hij te koop had. We vragen ons af hoe de tegenwoordige consument hierop zou reageren!!

Foto’s(ook via de mail),krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).

Activiteiten Documentatie Menaam:

  • 14 september doen we mee met het stratenfestival.
  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” Dat komt onder het oude stadhuis van Franeker. We hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30 - 20.30 uur geopend voor belangstellenden. De eerste keer op donderdag 3 oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

 

 

[dit artikel delen op]