MENAAM ca 1845 Op deze tekening is rechts nog een gedeelte te zien van het in 1843-1844 door Thomas Romein gebouwde gemeentehuis, daarnaast café De Klok en op de voorgrond de “Flapbrêge” over de Menamerfeart. De huisjes links stonden nog voor de Buosterfeart die langs de Dyksterbuorren liep (op de kadastrale atlas fan Fryslân uit 1832 is dit te zien).

tekening oud Menaldum 1845 door M.P.Boonstra zw wm SmallOUD-MENALDUM. BIJ 'T GEMEENTEHUIS, NAAR EEN OUDE TEKENING. DOOR M.P.BOONSTRA 1845.
(in 1949 nagetekend door Arjen.K.Wassenaar).

Op deze tekening is ook te zien dat Menaam vroeger een zadeldaktoren had. Deze werd in 1866 vervangen door de huidige. M.P. Boonstra was één van de aannemers bij de grote verbouwing van het kerkgebouw in 1872-1874. Hij woonde aan de Greatebuorren.


 

 

[dit artikel delen op]

Tijdens onze opendag kregen we diverse foto's en ansichtkaarten van Ruurdtje Kuiken -Dijkstra uit St. Annaparochie waaronder deze van de Berltsumerdyk. Haar vader Rintje die tijdens de mobilisatie militair was en haar moeder Jitske correspondeerden d.m.v. deze ansichtkaarten van Menaam met elkaar.

Rintje was bij de luchtdoel artillerie en gelegerd in ’s-Hertogenbosch. De kaart is gestempeld op 10 oktober 1939. Het was een spannende tijd.

Berlikumerweg 1935 Kuiken Dijkstra bewerkt3 Smallwm

Vader in het leger en moeder met twee kleine kinderen thuis en de contacten waren sporadisch. Van “Whats App” wist men toen nog niet!!!!!

Meer historie Menaam [Historie]

[dit artikel delen op]

MENAAM 23 maart 2019 - Ieder jaar een feest van herkenning, zowel voor Menamers uit het dorp als voor de Menamers om utens. Soms net een reunie.  Tijdens de opendag kreeg documentatie Menaam bezoek van Eenhoorn TV. Anne Baarda, altijd enthousiast, gaf hierbij een uitgebreid interview,


bron: Eenhoorn TV


 

[dit artikel delen op]

Op zaterdag 23 maart 2019 hielden we weer onze Open Dag die weer zeer geslaagd was. Menamers en (oud) Menamers konden zien dat we door de jaren heen al veel verzameld hebben over de geschiedenis van ons dorp. Ook kwamen leden van andere historische verenigingen een kijkje nemen en kregen we weer nieuwe stukken binnen, zoals de hier afgebeelde tekening van de kerktoren en de Buosterfeart aan de Greatebuorren die we ontvingen van Ruurdtje Kuiken-Dijkstra uit Sint Annaparochie.

Kerktoren tekening bcwm800px

Zij bracht ook een tiental foto’s mee. Ook van Jurjen Kuurstra (Dronryp)
Van Janneke Bonnema-Meijer en Tine Bleekveld-De Vries mochten we ook iets ontvangen, evenals al eerder van de familie De Jong (Bitgumerdyk) allen hartelijk dank!

Dank ook aan Henri Visser voor het tonen van de films en de biljartver.” Ons Genoegen” voor het gebruik van de zaal.

foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]

Begin 1900 werden er vele terpen afgegraven, zo ook in Menaam. Op de foto ziet u de arbeiders met hun gereedschap die de terp aan de Ljochtmisdyk hebben afgegraven. Deze terp lag naast de boerderij waar nu de familie Van der Wal woont. (de foto is aan de achterkant van de boerderij genomen)

IMG 1136.bc1zwrand watermerk

De terpaarde werd met lorries op rails en een paard ervoor via de Ljochtmisdyk en Berltsumerdyk afgevoerd naar de Menamerfeart waar een schip gereed lag om de terpaarde verder te vervoeren naar de armere gronden in de Friese Wouden.


 

 

 

[dit artikel delen op]