Op zaterdag 23 maart 2019 hielden we weer onze Open Dag die weer zeer geslaagd was. Menamers en (oud) Menamers konden zien dat we door de jaren heen al veel verzameld hebben over de geschiedenis van ons dorp. Ook kwamen leden van andere historische verenigingen een kijkje nemen en kregen we weer nieuwe stukken binnen, zoals de hier afgebeelde tekening van de kerktoren en de Buosterfeart aan de Greatebuorren die we ontvingen van Ruurdtje Kuiken-Dijkstra uit Sint Annaparochie.

Kerktoren tekening bcwm800px

Zij bracht ook een tiental foto’s mee. Ook van Jurjen Kuurstra (Dronryp)
Van Janneke Bonnema-Meijer en Tine Bleekveld-De Vries mochten we ook iets ontvangen, evenals al eerder van de familie De Jong (Bitgumerdyk) allen hartelijk dank!

Dank ook aan Henri Visser voor het tonen van de films en de biljartver.” Ons Genoegen” voor het gebruik van de zaal.

foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 23 maart 2019 - Ieder jaar een feest van herkenning, zowel voor Menamers uit het dorp als voor de Menamers om utens. Soms net een reunie.  Tijdens de opendag kreeg documentatie Menaam bezoek van Eenhoorn TV. Anne Baarda, altijd enthousiast, gaf hierbij een uitgebreid interview,


bron: Eenhoorn TV


 

[dit artikel delen op]

Op zaterdag 23 maart van 10.00-16.00 uur houdt Documentatie Menaam open dag in de biljartzaal (voormalige bibliotheek) Skilpaad 1 te Menaam.

Gemeentehuis en Klapbrug1bcwm640px Pamflet image

Op deze dag worden een groot aantal foto's, knipsels en boeken over Menaam tentoongesteld.
Ook zal er een DVD met prachtige foto’s en oude dorpsfilms worden vertoond. Er is die dag veel over de geschiedenis van Menaam te zien.

Tevens kunt u die dag foto's en knipsels van Menaam inleveren.

[dit artikel delen op]

Begin 1900 werden er vele terpen afgegraven, zo ook in Menaam. Op de foto ziet u de arbeiders met hun gereedschap die de terp aan de Ljochtmisdyk hebben afgegraven. Deze terp lag naast de boerderij waar nu de familie Van der Wal woont. (de foto is aan de achterkant van de boerderij genomen)

IMG 1136.bc1zwrand watermerk

De terpaarde werd met lorries op rails en een paard ervoor via de Ljochtmisdyk en Berltsumerdyk afgevoerd naar de Menamerfeart waar een schip gereed lag om de terpaarde verder te vervoeren naar de armere gronden in de Friese Wouden.


 

 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Dit keer een prachtige foto van een paar huizen op de Wanserbuorren.

Warnserbourren 7bc

De personen op de foto zijn ons niet bekend. In het linker huis woonde later Germ Berkenpas met zijn vrouw Siets. Aan de rechterkant woonde Tet Berkenpas. Ervoor ligt nog een praam, die werden gebruikt om de aardappelen naar de veiling aan de Lytsedyk te brengen.

foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).

[dit artikel delen op]