Documentatie Menaam.

amerikaanse windmoter bitgumerdykbc Medium

Bij de foto's die wij van Arjen klz. Wassenaar uit Buitenpost kregen was er ook een van de Amerikaanse windmotor die gestaan heeft aan de Bitgumerdyk achter de boerderij van de Wassenaars. Alleen de betonnen onderbouw staat er nog. Dit type molen is in Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw vaak toegepast voor de bemaling van kleinere polders. Van de honderden die in Friesland gebouwd zijn, resteren nog ongeveer vijftig.

In een eerder bericht hebt u kunnen lezen dat onze collectie gestaag groeit, wij zijn dan ook blij dat wij van de gemeente Menameradiel nog twee stalen archiefkasten konden krijgen.

 

Foto’s, krantenknipsels etc. blijven altijd bijzonder welkom.

Contactformulier documentatie Menaam

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Cultuurhistorische dag Waadhoeke groot succes.

Sint Jacobieparochie - 23 maart 2018 - “Wij binne groats met deuze opkomst foor ‘e kultuurhistorise dâg”, zei wethouder Cultuur van de gemeente Waadhoeke, Jan Dijkstra, in zijn Bildtse openingswoord bij de Cultuurhistorische dag Waadhoeke in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. 36 cultuurhistorische organisaties uit de hele gemeente waren aanwezig op deze dag met een informatiemarkt en interessante lezingen.

Samen sta je sterker

Dijkstra was vol lof over de organisatie van deze dag. “Jullie zijn de eersten die vanuit ‘de mienskip’ dit in Waadhoeke voor elkaar krijgen, zei hij tegen mede-organisator Bildts Aigene.” De organiserende werkgroep bestond naast Bildts Aigene uit Museum Martena, Vrienden van Franeker, Documentatie Menaam en Stifting ArgHis Littenseradiel. Dijkstra benadrukte het belang van het documenteren van de historie van plaatsen, streken en straten. “Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit”, zei Dijkstra in zijn openingswoord.

Ook wethouders van de gemeente Waadhoeke, Haarsma en Tol waren aanwezig. Ze spraken met veel vertegenwoordigers van de organisaties en woonden een lezing bij. “Een mooi initiatief, goede verbindingen en contacten, daar hebben we behoefte aan in Waadhoeke”, aldus de wethouders.

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Foto van de Mieddyk uit circa 1920 toen nog de Nieuwebuurt geheten.

Het gebouw rechts is het verenigingsgebouw van de C.J.M.V. (daarvoor de Bosherberg en de Christelijke School) Het stond op de plek waar nu een parkeerplaats is.

mieddyk met huisjes en gebouw van chr. belangen bewerkt rand Medium

De collectie van Documentatie.Menaam groeit gestaag. Zo zijn er straks alleen al van de Menamer zaken vier mappen op een voortreffelijke manier gedocumenteerd door Tjeerdtje en Piet Boerrigter.

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

In het eerste huis woonde wagenmaker Klaas Wassenaar, het tweede was later een postkantoor. Postkantoorhouder was J. Meijer. Van de zoon van Klaas Wassenaar. Van Arjen uit Buitenpost kregen wij een dertigtal foto's van Menaam en van verenigingen, plus vele krantenartikelen.

IMG 0882bczwr SmallDe Slappeterpsterdyk - tegenwoordig Ljochtmisdyk

Fetsje Hylkema bracht een fotoboekje en Anneke de Boer-Zwager, o.a. een schrift met gedichten uit 1928 over Menamers. Allen hartelijk dank hiervoor.

Zoals u hebt kunnen zien wordt een gedeelte van Orxmastate afgebroken. Daarin zat ook een steen met het wapen van de Camstra's. Deze hebben we van de sloop kunnen redden en staat nu bij Piet en Tjeerdje Boerrigter in de garage, totdat er weer een bestemming voor is gevonden.

20180228 1550534x3 Small wapen 20180228 152649 4x3 Small
 Orxma, voormailg dienstencentrum  Het wapen van de Camstra's  Achterzijde Orxmastate

Op vrijdag 23 maart doen we mee aan de "Historische dag Waadhoeke". Alle organisaties die zich in de nieuwe gemeente bezig houden met cultuurhistorie komen die dag bijeen in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Publiek is vanaf 13.30 uur welkom.

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Op 6 december kregen wij uit de kunstcollectie van de gemeente tekeningen en schilderijen over Menaam, die gemaakt zijn door de Berltsumer schilder Simon Kamminga (1895-1984).

tjeerdtje krijgt schilderij kamminga bewerkt

Burgemeester Piersma verrichte de overdracht aan ons documentatie lid Tjeerdtje-Boerrigter-Huizenga.
foto documentatie Menaam

Tijdens de hobbymarkt in Nij Statelân ontvingen we van Janneke Bonnema-Meijer een prachtige foto van de Slappeterptersweg. Dank daarvoor!

Nieuw logo: Piet Boerrigter heeft voor Documentatie Menaam een nieuw logo ontworpen.

© 2017 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]