MENAAM september 2021 - Onlangs kregen wij de vraag of wij wisten of er ook mensen in Menaam bekent zijn met de naam “ Metz “. Het gaat om Laurentius Metz , zoon van Sibrandus Metz en Aaltje Pieters Bakker beide uit Menaldum.

Laurentius Metz geboren rond 1705 trouwt op 11 juli 1734 met Aaltje Hebbes.

Mochten er mensen zijn die enige kennis hebben van deze “Metz familie “ of denken te weten wie ons hierbij zou kunnen helpen neem dan even contact op met :
Documentatie Menaam.

 

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Hierbij een foto van terponderzoek achter de Koaipleats aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam in 2012. o.l.v. Johan Nicolay van de RUG. In Noordwest- Fryslân liggen veel terpen, kenmerkend voor dit gebied zijn ook de kwelderwallen verhogingen in het landschap ontstaan door wind en golfwerking in de tijd dat er nog geen dijken waren.

 terp opgraving strjitwei 11 menaam kooipleats 13 10 12 026 MediumWM

Ook Menaam is ontstaan op zo'n kwelderwal die loopt van Baaium – Dronryp -Menaam - Bitgum en is één van de oudsten. Er ontstond bewoning ca.400 jaar voor chr.

Vele inwoners van ons dorp lopen vaak een ommetje via de Sânwei (zandweg) die zijn naam heeft te danken aan een wat lichtere grondsoort. Ook de Sânwei ligt op zo'n kwelderwal. Als u daar loopt merkt u dat de weg ietsje hoger ligt en de landerijen wat aflopen. Hier zie je dus de geschiedenis van het landschap. Aan de Sânwei ligt ook de Hege Wier uit de 11e of 12e eeuw, een opgeworpen hoogte van ca. 10 meter (zie ook het infopaneel ter plaatse).

Soms hoor je de opmerking wat hebben we met de geschiedenis te maken we leven nu, maar om het heden te begrijpen is het belangrijk om iets van de geschiedenis te weten.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in 1923 een plat dak en heeft nu als huisnummer 1.

Slagerij Sipke van der Ploeg 1920 bcwm

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

Nu de laatste slager van ons dorp Koos van Smeden deze maand (juli 2021) zijn winkel heeft gesloten en in oktober vorig jaar bakker Johannes Huizenga dit deed, heeft dit tot gevolg dat er in Menaam nu geen slager en bakker meer is. Daarom geven we hier een overzicht van de gevestigde slagers en bakkers in ons dorp in de jaren 35-40 van de vorige eeuw. We doen dit aan de hand van de huidige huisnummers met daarachter tussen haakjes het nummer uit 1939.

Slagers:

 • Sipke v/d Ploeg: Lytsebuorren 1.(329).

 • Sjoerd Gerritzen: Mieddyk 10. (138).

 • H.Zijlstra: Mieddyk 64. (109) hij was er slager van 1937 tot 1939.

 • Jan Wiersma: slager en koopman. Dyksterbuorren 5en7. (225).

 • Yde Baarda: Greatebuorren 43. (192).

 • Pieter. Minnes Stapensea. Noodslager, Greatebuorren 45.(193).

Bakkers:

 • Dirk Dikland: Mieddyk 2.(142). Zijn vader Willem is voor 1910 van de Greatebuorren 45 verhuisd naar die plek.

 • Thomas Gerbranda: Lytsebuorren 11.(333)

 • Tjisse Tjoelker: Lytsebuorren 55. (356).

 • Johannes R. Huizenga: Greatebuorren 8. (6).

 • Eelke v/d Meulen: Greatebuorren. 41. (191).

 • Sikke v/d Brug: Dyksterbuorren 31. (309) dit pand is afgebroken het stond tegenover Ienhoarnstate.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie)


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 19 augustus 2021 - Na een lange tijd van het niet kunnen ontvangen van bezoekers, zijn wij de komende maanden elke eerste donderdag van de maand weer geopend voor bezoekers en belangstellenden.

Documentatie Menaam, (Skilpaad 1) Open van 19.30-20.30.
   
  9. september
  7. Oktober
  4. November
  2. December
  6. Januari
  3. Februari
  3. Maart
  7. April
 

 

 

 


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam mei 2021 – Deze maand is het 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom deze foto uit mei 1945 van de kruidenierswinkel annex manufacturen aan het Skilpaed met de tekst op de gevel ”Holland Herleefd”

K de Boer 1945 alleen nog manufacturen bcwm. Medium

Het pand werd toen bewoond door Gerrit de Boer, zijn vrouw Anne en hun inwonende zoon Klaas. De kinderen op de foto zijn Gerrit en Beitske de Boer, kinderen van Marten, de broer van Klaas. Marten en Klaas hebben na de oorlog de zaak overgenomen en vormden de firma ”Gebr. M. en K. de Boer” De kruidenierswinkel werd afgestoten en ging naar Ale v.d.Wal die een winkel had op de Lytsebuorren tegenover het “Heechhout”. In mei 1946 kwamen Klaas en zijn vrouw Sijke in het pand aan het Skilpaad te wonen.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]