Cultuurhistorische dag Waadhoeke groot succes.

Sint Jacobieparochie - 23 maart 2018 - “Wij binne groats met deuze opkomst foor ‘e kultuurhistorise dâg”, zei wethouder Cultuur van de gemeente Waadhoeke, Jan Dijkstra, in zijn Bildtse openingswoord bij de Cultuurhistorische dag Waadhoeke in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. 36 cultuurhistorische organisaties uit de hele gemeente waren aanwezig op deze dag met een informatiemarkt en interessante lezingen.

Samen sta je sterker

Dijkstra was vol lof over de organisatie van deze dag. “Jullie zijn de eersten die vanuit ‘de mienskip’ dit in Waadhoeke voor elkaar krijgen, zei hij tegen mede-organisator Bildts Aigene.” De organiserende werkgroep bestond naast Bildts Aigene uit Museum Martena, Vrienden van Franeker, Documentatie Menaam en Stifting ArgHis Littenseradiel. Dijkstra benadrukte het belang van het documenteren van de historie van plaatsen, streken en straten. “Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit”, zei Dijkstra in zijn openingswoord.

Ook wethouders van de gemeente Waadhoeke, Haarsma en Tol waren aanwezig. Ze spraken met veel vertegenwoordigers van de organisaties en woonden een lezing bij. “Een mooi initiatief, goede verbindingen en contacten, daar hebben we behoefte aan in Waadhoeke”, aldus de wethouders.

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

In het eerste huis woonde wagenmaker Klaas Wassenaar, het tweede was later een postkantoor. Postkantoorhouder was J. Meijer. Van de zoon van Klaas Wassenaar. Van Arjen uit Buitenpost kregen wij een dertigtal foto's van Menaam en van verenigingen, plus vele krantenartikelen.

IMG 0882bczwr SmallDe Slappeterpsterdyk - tegenwoordig Ljochtmisdyk

Fetsje Hylkema bracht een fotoboekje en Anneke de Boer-Zwager, o.a. een schrift met gedichten uit 1928 over Menamers. Allen hartelijk dank hiervoor.

Zoals u hebt kunnen zien wordt een gedeelte van Orxmastate afgebroken. Daarin zat ook een steen met het wapen van de Camstra's. Deze hebben we van de sloop kunnen redden en staat nu bij Piet en Tjeerdje Boerrigter in de garage, totdat er weer een bestemming voor is gevonden.

20180228 1550534x3 Small wapen 20180228 152649 4x3 Small
 Orxma, voormailg dienstencentrum  Het wapen van de Camstra's  Achterzijde Orxmastate

Op vrijdag 23 maart doen we mee aan de "Historische dag Waadhoeke". Alle organisaties die zich in de nieuwe gemeente bezig houden met cultuurhistorie komen die dag bijeen in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Publiek is vanaf 13.30 uur welkom.

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Op 6 december kregen wij uit de kunstcollectie van de gemeente tekeningen en schilderijen over Menaam, die gemaakt zijn door de Berltsumer schilder Simon Kamminga (1895-1984).

tjeerdtje krijgt schilderij kamminga bewerkt

Burgemeester Piersma verrichte de overdracht aan ons documentatie lid Tjeerdtje-Boerrigter-Huizenga.
foto documentatie Menaam

Tijdens de hobbymarkt in Nij Statelân ontvingen we van Janneke Bonnema-Meijer een prachtige foto van de Slappeterptersweg. Dank daarvoor!

Nieuw logo: Piet Boerrigter heeft voor Documentatie Menaam een nieuw logo ontworpen.

© 2017 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Foto van de Mieddyk uit circa 1920 toen nog de Nieuwebuurt geheten.

Het gebouw rechts is het verenigingsgebouw van de C.J.M.V. (daarvoor de Bosherberg en de Christelijke School) Het stond op de plek waar nu een parkeerplaats is.

mieddyk met huisjes en gebouw van chr. belangen bewerkt rand Medium

De collectie van Documentatie.Menaam groeit gestaag. Zo zijn er straks alleen al van de Menamer zaken vier mappen op een voortreffelijke manier gedocumenteerd door Tjeerdtje en Piet Boerrigter.

© 2018 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Deze keer een unieke foto van de Dyksterbuorren. U ziet op deze foto uit begin 1900 de boerderij die stond tegenover de plek waar nu het Feintsje staat. De schuur is in de jaren 20-30 afgebroken, het woongedeelte bleef staan en Rintje Zondervan had hier later een winkel in. Op de plek van de schuur is een postkantoor gebouwd (postkantoorhouder was van Jo Meier).

boerderij dyksterbuorren 1900bcrc SmallDyksterbuorren ca 1900

Er is ook nog een gedeelte zichtbaar van het pand waar Theo Hiemstra een zaak had.

Met dank aan Attie Kuiper van wie we deze foto mochten scannen.

Op 25 november zijn wij weer aanwezig met een stand op de hobbymarkt in Graldastate.

© 2017 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]