Menaam 15 april 1945 – Het is 70 jaar geleden dat geheel Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersers. Slechts 15% van de mensen die oorlog hebben meegemaakt zijn vandaag nog in leven. Daarom is het belangrijk dat de tol voor die vrijheid, nooit vergeten mag worden.

Niet heel Nederland is op één dag bevrijd. Vanaf september 1944 tot aan juni 1945 was het nodig om heel Nederland te bevrijden. De laatsten waren de Waddeneilanden. Zie kaart met animatie: www.tweedewereldoorlog.nl/70jaarbevrijding/

Zo was het op 15 april 1945 dat Menaam bevrijd werd door de Canadese soldaten. Uit het dagboek van Johannes Meijer, postkantoorhouder en werkzaam op het postkantoor op de hoek van de Berltsumerdyk/Dijksterbuorren, zijn de aantekeningen terug te lezen over de oorlogsperiode in Menaam en natuurlijk deze bijzondere dag.

IMG 1610 (Medium)

Op 15 april 1945 werd Menaam door de Canadese militairen bevrijd. Een aantal van hen tekende het dagboek van dhr Meijer. Zo zijn de namen terug te vinden van Jozef uit Saskatoon, George en Mike uit Manitoba en Norman uit Gananoque, allen uit het verre Canada.

IMG 1611 (Medium) IMG 1609 (Medium)

Ook deze bijzondere rouwkaarten die afkomstig waren uit Leeuwarden, vonden de weg naar Menaam. Niet alleen de Duitsers vormden het grote gevaar, Veel was te duchten van de NSB. Vandaar kennelijk deze kaart.

IMG 1612 (Medium)

Met dank aan Janneke Bonnema-Meijer om ons deelgenoot te maken van deze bladzijden uit het dagboek van haar vader.

Meer lezen over de oorlogsjaren in Menaam en directe omgeving, lees eens het dagboek van Ak Wassenaar. Zij begon op 16 jarige leeftijd te schrijven over de oorlogsjaren vanaf 1 januari 1944.

zie voor meer informatie Deiboek Menaam, 1944-45


 

[dit artikel delen op]

Van dhr D. Sj. de Vries kregen we een aantal fraaie foto's waaronder een van een kleine stjelp boerderij die stond aan de Rypsterdyk en bewoond werd door de fam. Yde Hiemstra.

Rypsterdyk Yde en Piete Hiemstra wm

 

Het pand is eind jaren negentig afgebroken. Op deze plek staat nu het huis van mevr. B. de Boer. In Menaam staan veel van dit soort boerderijtjes. Het herinnert aan het agrarische verleden van ons dorp (evenals de iets kleinere gaardeniers woningen). De veestapel bestond vaak uit zo'n 8 tot 12 koeien en de bedrijven zorgden voor veel levendigheid en handel. Veel beroepen zoals de veekoopman, de aardappelcommissionair, smid, melkrijder en wagenmaker profiteerden hiervan.

Van Klaas Groeneveld ontvingen we de vlag van de vroegere sportvereniging ADVENDO. Deze vereniging bestond uit kaatsen, gymnastiek en voetbal (Typhonia).

Beiden hartelijk dank!


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam

Eind 1800 begin 1900 had Menaam een graanmolen. Deze stond aan de Mieddyk achter het pand waar nu de familie Kingma woont. We kregen een oude foto en wat gegevens over deze molen.

De molen werd tot de verplaatsing bemalen door de familie Meersma. In 1915 is de molen gesloopt en overgebracht naar Noord Branbant. De Maalstenen zijn in Menaam achtergebleven en terechtgekomen bij de familie Baarda. Yde Baarda was tot na de 2e wereldoorlog slager en gebruikte de stenen om zijn messen te slijpen. Heit Joeke Baarda (vader van Yde) draaide dan de molenstenen en Yde sliep zijn messen.

KorenMolen van Meernsma aan de Mieddyk

Eigenaar Dirk de Vries.
In 1917 geheel sesloopt en door M.L. van Aspert uit Heeswijk verplaatst naar Etten Leur.
bron: archief Ten Bruggencate.

 


 

 

[dit artikel delen op]

 

Documentatie Menaam

Van Andries uit Franeker kregen we een foto van de poldermolen de Kievit (1802) bij de Sânwei, Menaam.

Watermolen de Kievit Poldermolen en molenaarshuis beide in vervallen toestand ca1969 Small

Op deze foto is de molen en het huisje in verval. In 1995 is hij weer gerestaureerd.


 

[dit artikel delen op]

Deze keer een fraaie foto van de Greatebuorren uit het begin van de 20ste eeuw met de Buorsterfeart en bruggetjes.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Onder aan de foto staat het volgende gedicht:

Oan spoar noch tram kaem ea dit doarp to lizzen.
Men ried de namme al, ek sûnder mear to sizzen?
"It begjint en eindigt mei in M."

Op dinsdag 16 september houden we in samenwerking met Palet weer een dorpswandeling met vooraf een vertoning van een DVD het begint om 14.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van Graldastate tel:0518-453500.


 

[dit artikel delen op]