Documentatie MenaamAardapelmarkt Menaldum bcwm
 
Deze keer een ook voor ons onbekende foto van de Menaldumer Aardappelmarkt aan het Langpaed. Uit deze foto blijkt dat deze markt niet alleen op de Lytsedyk werd gehouden zoals op andere foto's te zien is maar dat de  markt doorliep op een stuk van het Langpaed. (Weer met dank aan Andries en Geertje uit Franeker) Geertje is een oud-Menamer en een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk.
 
Verder kregen we van Siep Althuis een prachtige foto van 7 notabelen genomen op het kerkhof van Menaam. Hartelijk dank daarvoor.
 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam
 
Bijgaande pentekening van de Dyksterbuorren kregen we via de mail van Andries en Geertje uit Franeker. Rechtsonder staan de letters (SB) graag zouden we weten wie de maker van deze pentekening is.


 
Van Jitske Wassenaar.v.Hoek uit Veldhoven ontvingen we foto's van de fam.Wassenaar van de Sânwei en een programma van de reünie voor Ald Menamers uit 1974 onder het motto “IEN DEI WEROM NEI'T ALDE STE, DAT IS FOAR D' ALD MENAEMERS IN HIELE PRE”. Hartelijk dank hiervoor!!
 

 

[dit artikel delen op]

Zoals u in het vorige Menaem yn't Ljocht hebt kunnen lezen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de opendag die wij houden op zaterdag 24 maart van 10.00-16.00 uur in “De Hoekstien”(voormalige bibliotheek) Skilpaad 1.

Op deze dag presenteren wij een gedeelte van hetgeen wij zo door de jaren heen hebben verzameld over de geschiedenis van ons dorp, vele foto,s knipsels, boeken ect.
Ook is het de bedoeling om een DVD met foto,s en oude dorpsfilms te vertonen.
Noteer deze datum in uw agenda u bent van harte welkom!!
 

Als voorproefje een prachtige foto van de Miedyk uit 1915.


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Drie keer Lytsedyk en Lytsebuorren.
Een afbeelding uit de achttiende eeuw (Bulthuis) een foto uit de negentiende eeuw (1898) en een foto uit de twintigste eeuw(1960)
 


[dit artikel delen op]

Op 17 mei hebben we weer onze dorpswandeling gehouden door Menaam. Deze werd voorafgegaan door een DVD presentatie van oude en nieuwe foto's van ons dorp in Gralda State er waren 25 personen aanwezig.

 

Van Andries en Geertje (een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk) uit Franeker kregen wij via de mail nog een aantal oude foto's van Menaam waaronder een van de Dyksterbuorren met rechts de Buorsterfeart die liep vanaf de Greatebuorren naar de Menamerfeart. Hartelijkdank hiervoor!!!


 

[dit artikel delen op]