Documentatie Menaam
 
Bijgaande pentekening van de Dyksterbuorren kregen we via de mail van Andries en Geertje uit Franeker. Rechtsonder staan de letters (SB) graag zouden we weten wie de maker van deze pentekening is.


 
Van Jitske Wassenaar.v.Hoek uit Veldhoven ontvingen we foto's van de fam.Wassenaar van de Sânwei en een programma van de reünie voor Ald Menamers uit 1974 onder het motto “IEN DEI WEROM NEI'T ALDE STE, DAT IS FOAR D' ALD MENAEMERS IN HIELE PRE”. Hartelijk dank hiervoor!!
 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Drie keer Lytsedyk en Lytsebuorren.
Een afbeelding uit de achttiende eeuw (Bulthuis) een foto uit de negentiende eeuw (1898) en een foto uit de twintigste eeuw(1960)
 


[dit artikel delen op]

Op 17 mei hebben we weer onze dorpswandeling gehouden door Menaam. Deze werd voorafgegaan door een DVD presentatie van oude en nieuwe foto's van ons dorp in Gralda State er waren 25 personen aanwezig.

 

Van Andries en Geertje (een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk) uit Franeker kregen wij via de mail nog een aantal oude foto's van Menaam waaronder een van de Dyksterbuorren met rechts de Buorsterfeart die liep vanaf de Greatebuorren naar de Menamerfeart. Hartelijkdank hiervoor!!!


 

[dit artikel delen op]

Zoals u in het vorige Menaem yn't Ljocht hebt kunnen lezen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de opendag die wij houden op zaterdag 24 maart van 10.00-16.00 uur in “De Hoekstien”(voormalige bibliotheek) Skilpaad 1.

Op deze dag presenteren wij een gedeelte van hetgeen wij zo door de jaren heen hebben verzameld over de geschiedenis van ons dorp, vele foto,s knipsels, boeken ect.
Ook is het de bedoeling om een DVD met foto,s en oude dorpsfilms te vertonen.
Noteer deze datum in uw agenda u bent van harte welkom!!
 

Als voorproefje een prachtige foto van de Miedyk uit 1915.


 

[dit artikel delen op]

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaam. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaam. U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. U kunt hen ook bellen 0518-453500. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video: Menaam troch de tiid


 

[dit artikel delen op]