Het Interieur

Inwendig maakt de kerk een ruime en statige indruk. Het ruimtelijk effect wordt nog vergroot door het aan de noordkant, tegenover de preekstoel, uitgebouwde dwarspand.

De strakke witte muren en plafonds worden verlevendigd door decoratief stucwerk langs kroonlijsten en bogen, maar de blik wordt toch vooral getrokken door het monumentale orgelfront, de rijkversierde kansel en het doophek.


De namen van de makers van de preekstoel en het doophek zijn ons bekend: de meesterkistenmaker Gerryt Nijhoff te Leeuwarden maakte die in 1672, de ?meester-handtycksnijder? Hendrick Jansen, eveneens uit Leeuwarden, vervaardigde het snijwerk. De panelen van de kansel zijn versierd met ondiepe, boogvormige nissen waarin allegorische vrouwenfiguren staan, die achtereenvolgens Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid en Standvastigheid verbeelden. Bij deze panelen is naast eikenhout ook zwart ebbenhout gebruikt. De hoeken van de kuip worden gemarkeerd door gedraaide Ionische zuilen, omslingerd door ranken. Halfzuilen van dezelfde vorm zien we op het ruggeschot aan weerszijden van twee gekroonde alliantiewapens. Heel opmerkelijk zijn de beide vleugelstukken: votuten, van boven uitlopend in een vrouwenfiguur, van onder in een dolfijnenkop, de rechter vrouw houdt een drinkschaal in de hand, de linker slangen, vermoedelijk de symbolen van Gematigdheid en Voorzichtigheid. Het doophek bezit eveneens gedraaide hoekzuilen, die bekroond worden d??r siervazen. Schuin tegenover de preekstoel staat een overhuifde herenbank, ook met gewrongen zuilen en bekroond met het alliantiewapen Camstra-Aebinga; deze bank dateert uit dezelfde tijd als kansel en doophek. Van iets later datum is een eenvoudige herenbank, die aan de oostkant van de kerk staat opgesteld.

Het overige meubilair stamt uit de tijd van de nieuwbouw (1874), evenals de mooie reeks hangende petroleumlampen.
H?t interieur werd zeer onlangs geheel opgeknapt en geschilderd, terwijl de kansel van verflagen werd ontdaan; daarbij kwam het ebbenhouten inlegwerk tevoorschijn. Onder de vloer trof men verschillende grafkelders en -stenen aan, o.a. rijk gebeeldhouwde stenen van Werp van Juckema (overl. 1587) en Kempo van Donia Harinxma (overl.1593).


 

[dit artikel delen op]

Het orgel

Het orgel rust op een gesneden voet met dubbele gedraaide Ionische zuilen, vervaardigd in het 3e kwart van de 17de eeuw. Het huidige instrument werd in 1861 door Willem Hardorff te Leeuwarden gebouwd, ter vervanging van het orgel uit 1747 van Chr. Muller.

het orgel van Menaldum een groot romantisch orgel is met 2 klavieren en een vrij pedaal. Een bovenwerk met 9 stemmen, een hoofdwerk met 12 stemmen en een pedaal met maar liefst 8 stemmen! Er is ook een zwelkast ingebouwd, zodat het orgel zeer zacht kan spelen.

Het orgel is opgeleverd en ingespeeld op 22 oktober 1861 door orgeldeskundige dhr Trip. Dit orgel kan zich meten met een heleboel andere orgels die bekend zijn van radio en televisie. Wij hebben begrepen van de organisten die hier op hebben gespeeld dat Menaldum trots mag zijn op zo ?n geweldig instrument.

De laatste grondige restauratie vond plaats in 1988 ? 1989.

De dispositie van het orgel is na een wijziging in 1929

Manuaal l (hoofdwerk) Manuaal II (bovenwerk) Pedaal
     
Praestant 8' Praestant 8' Praestant 16'
Violin 16' Viola 8' Subbas 16'
Bourdon 16' Roerfluit 8' Octaaf 8'
Cornet 4 sterk Gedekt 8' Gedekt 8'
Octaaf 4' Salicet 4' Octaaf 4'
Roerfluit 4' Fluit travers 4' Open fluit 2'
Quint 3' Voix G?l?ste 8' Bazuin 16'
Octaaf 2' Spitsfluit 2' Trombone 8'
Mixtuur 3-4 sterk Clarinet 8'
Cello 8'
Trompet 8' gehalv.    
 
Manuaal II - in zwelkasten: Koppel I - pedaal Koppel II - I

Om het orgel te kunnen beluisteren kunt u naar de website van het Organum Frisicum. Kerkorgel Menaldum

De Stichting Organum Frisicum is opgericht in 1994 en geeft sinds 1995 de Friese Orgelagenda uit met daarin alle orgelconcerten in Friesland van Pasen t/m Kerst. Verder is daar veel informatie te vinden over kerkorgels in Friesland en zijn deze te beluisteren.


[dit artikel delen op]

Klokken

In de toren hangen twee luidklokken: een grote klok, in 1473 door Johannes van Deventer gegoten, en een kleinere uit 1619, gemaakt door Hans Faick van Neurenberg te Leeuwarden. De laatste is versierd met de wapens en namen van de volgende personen: Jonker Gale van Galama, Jr. Feye van Aylva, Syurdt Gorda van Priesuma, Ighe Tyesses Tyesma (kerkvoogd), lan Andris (kerkvoogd), Wibe Romkes Teppenboer, Jr. Kempo Donia van Harinxma en Jr. Ruierdt van luckema. Juub Bosmans.


 

 


Een video van het kanaal van Dennis Wubs over klokken en samenzang.
meer informatie te vinden op [LINK]

[dit artikel delen op]

De Orgelcommissie

Vanaf september 2000 hebben wij als orgelcommissie gemeend dat er in Menaldum ook concerten moeten worden gegeven door musici die ook werkelijk alles uit een orgel kunnen halen waarvoor dit orgel gebouwd is. Het is ons streven om ongeveer 4 of 5 concerten perjaar te kunnen organiseren. Dit is ons tot nu toe steeds gelukt, ook grote jongens naar Menaldum te kunnen halen. Voor volgend jaar (2006) hebben wij de organisten al rond, alleen de data moet nog met hun worden vastgesteld.

Een aantal leden van de orgelcommissie.

Verder kan ik nog vertellen dat het orgel van Menaldum een groot romantisch orgel is met 2 klavieren en een vrij pedaal. Een bovenwerk met 9 stemmen, een hoofdwerk met 12 stemmen en een pedaal met maar liefst 8 stemmen! Er is ook een zwelkast ingebouwd, zodat het orgel zeer zacht kan spelen.

Het is gebouwd door Willem Hardorff uit Leeuwarden, ter vervanging van een Muller-orgel, wat in de vorige kerk stond, en is opgeleverd en ingespeeld op 22 oktober 1861 door orgeldeskundige dhr Trip. Dit orgel kan zich meten met een heleboel andere orgels die bekend zijn van radio en televisie. Wij hebben begrepen van de organisten die hier op hebben gespeeld dat Menaldum trots mag zijn op zo'n geweldig instrument.


Voorzover bekend is deze orgel commissie al een antal jaren geleden opgeheven

[dit artikel delen op]