Klokken

In de toren hangen twee luidklokken: een grote klok, in 1473 door Johannes van Deventer gegoten, en een kleinere uit 1619, gemaakt door Hans Faick van Neurenberg te Leeuwarden. De laatste is versierd met de wapens en namen van de volgende personen: Jonker Gale van Galama, Jr. Feye van Aylva, Syurdt Gorda van Priesuma, Ighe Tyesses Tyesma (kerkvoogd), lan Andris (kerkvoogd), Wibe Romkes Teppenboer, Jr. Kempo Donia van Harinxma en Jr. Ruierdt van luckema. Juub Bosmans.


 

 


Een video van het kanaal van Dennis Wubs over klokken en samenzang.
meer informatie te vinden op [LINK]

[dit artikel delen op]