Het Interieur

Inwendig maakt de kerk een ruime en statige indruk. Het ruimtelijk effect wordt nog vergroot door het aan de noordkant, tegenover de preekstoel, uitgebouwde dwarspand.

De strakke witte muren en plafonds worden verlevendigd door decoratief stucwerk langs kroonlijsten en bogen, maar de blik wordt toch vooral getrokken door het monumentale orgelfront, de rijkversierde kansel en het doophek.


De namen van de makers van de preekstoel en het doophek zijn ons bekend: de meesterkistenmaker Gerryt Nijhoff te Leeuwarden maakte die in 1672, de ?meester-handtycksnijder? Hendrick Jansen, eveneens uit Leeuwarden, vervaardigde het snijwerk. De panelen van de kansel zijn versierd met ondiepe, boogvormige nissen waarin allegorische vrouwenfiguren staan, die achtereenvolgens Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid en Standvastigheid verbeelden. Bij deze panelen is naast eikenhout ook zwart ebbenhout gebruikt. De hoeken van de kuip worden gemarkeerd door gedraaide Ionische zuilen, omslingerd door ranken. Halfzuilen van dezelfde vorm zien we op het ruggeschot aan weerszijden van twee gekroonde alliantiewapens. Heel opmerkelijk zijn de beide vleugelstukken: votuten, van boven uitlopend in een vrouwenfiguur, van onder in een dolfijnenkop, de rechter vrouw houdt een drinkschaal in de hand, de linker slangen, vermoedelijk de symbolen van Gematigdheid en Voorzichtigheid. Het doophek bezit eveneens gedraaide hoekzuilen, die bekroond worden d??r siervazen. Schuin tegenover de preekstoel staat een overhuifde herenbank, ook met gewrongen zuilen en bekroond met het alliantiewapen Camstra-Aebinga; deze bank dateert uit dezelfde tijd als kansel en doophek. Van iets later datum is een eenvoudige herenbank, die aan de oostkant van de kerk staat opgesteld.

Het overige meubilair stamt uit de tijd van de nieuwbouw (1874), evenals de mooie reeks hangende petroleumlampen.
H?t interieur werd zeer onlangs geheel opgeknapt en geschilderd, terwijl de kansel van verflagen werd ontdaan; daarbij kwam het ebbenhouten inlegwerk tevoorschijn. Onder de vloer trof men verschillende grafkelders en -stenen aan, o.a. rijk gebeeldhouwde stenen van Werp van Juckema (overl. 1587) en Kempo van Donia Harinxma (overl.1593).


 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.