LYAERSMASTRJITTE:

De Lyaersmastrjitte vormt als het ware een hoek en was tevens de "hoeksteen" van het toenmalige bestemmingsplan en hierom werd het advies gegeven deze straat "De Hoek" of "De Hoekstien" te noemen. Maar omdat deze naam al een betekenis in Menaldum had, heeft men voor een andere naam gekozen. Vroeger deed het gebouw "De Hoekstien", dat stond op de plek waar thans "Ming Garden" is gevestigd, dienst als bewaarschool en in 1975 kwam er een peuterspeelzaal in dit gebouw. In 1980 is deze peuterspeelzaal verhuisd naar de voormalige kleuterschool aan het Skilpaed. Het gebouw "De Hoekstien" is in 1981 afgebroken, maar de Peuterspeelzaal heeft de naam "De Hoekstien" gehouden.

Er is toen gekozen voor de naam Lyaersmastrjitte, omdat er in deze hoek een boerderij stond genaamd Lyaersma.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.